Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125263
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Legotaitė, Vaidė
Supervisor: Klivis, Edgaras
Title: Žanro reikšmė šiuolaikinio Lietuvos kino industrijoje
Other Title: The Importance of Genre in Contemporary Lithuanian Cinema
Extent: 95 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: Šiuolaikinis Lietuvos kinas;žanro konvencijos;kino industrija;anonsiniai filmukai;kino filmų plakatai.;Contemporary Lithuanian cinema;genre conventions;cinema industry;movie trailers;film posters.
Abstract: Jau ne pirmus metus pastebimas lietuvių kino kūrėjų darbų realizavimas ir išviešintas pateikimas Lietuvoje veikiančiuose kino teatruose, kelia tautiečių užmojų konkuruoti su vakarietiška produkcija įspūdį. Magistro darbe nagrinėjama žanrinių šiuolaikinio Lietuvos kino projektų situacija, galimybės industrijoje. Pasirinkus konkrečius atvejus – Režisieriaus Emilio Vėlyvio darbas „Zero 2” (2010 m.), režisieriaus Donato Ulvydo kino juostos „Tadas Blinda. Pradžia“ (2011 m.) bei „Valentinas vienas“ (2013 m.), režisierės Kristinos Buožytės „Aurora“ (2012 m.) ir Ričardo Matačiaus „Rūsys“ (2014 m.) – tiriama šiuolaikinio Lietuvos kino, esančio ganėtinai ankstyvoje pakopoje, lyginant padėtį su europine ar amerikietiška kino istorija. Šiame darbe siekiama įrodyti ir pagrįsti žanro naudą būtent šiuolaikinio kino projektams Lietuvoje. Besisteigiančioje šalies industrijoje, kurioje nėra nusistovėjusių tradicijų kuriant žanrinį kiną, siekiama pateikti kuo išsamesnę žanro teorijos analizę bei ištyrus konkrečius šalies kino projektų pavyzdžius ir žanro panaudojimo momentus, jų marketingo priemones įvertinti dabartinę situaciją bei perspektyvą. Empirinėje darbo dalyje pateikiamos pasirinktų filmų, jų viešinimo priemonių – reklaminių anonsų, plakatų, analizės. Tam, kad atskleisti santykį ir realų poreikį iš auditorijos rakurso, buvo sukurta apklausos anketa, remiamasi duomenų analizės rezultatais. Išvadose pristatoma nuomonė, jog žanrinis kinas yra daugelyje šalių patikrintas kino gamybos metodas, nereiškianti menkos meninės kokybės ar prasto turinio, o reikalaujantis žanrinės sistemos išmanymo ir tikslinga panaudojimo, norint sukurti sėkmingą produktą, rinką, industriją.
Realisation and public presentation of works by Lithuanian cinema creators in movie theater in Lithuania has been significant for quite some time what rises impression of ambitions to compete with western production. Situation, potentiality of contemporary Lithuanian cinema projects in industry is examined in this master thesis. With the chosen concrete cases – work „Zero 2” (2010) of director Emilis Vėlyvis, two films – „Tadas Blinda: The Beginning“ (2011) and “Valentine Alone” („Valentinas vienas“, 2013) – by director Donatas Ulvydas, „Vanishing Waves“ („Aurora“, 2012) by director Kristina Buožytė and director Ričardas Matačius „Cellar“ („Rūsys“, 2014) – contemporary Lithuanian movie history is being analyzed, which is enough recent in comparison with European or American. It is aimed to prove and validate benefit of genre for contemporary movie projects in Lithuania. Aiming to provide comprehensive theoretical analysis of genre in this attempting industry of the country, where are no established traditions in making genre movie and after examining concrete examples of film projects in the country and moments of genre use, marketing measures, to evaluate the present situation and perspectives. The empirical part of the work includes analyses of the chosen movie cases, the advertising – analyses of movie trailers, posters. To expose the relationship and real need of the audience was created questioning survey. The conclusion presents the opinion of genre film – tested in many practices in many countries movie production method do not signify low artistic level and quality or content, but requires knowledge of genre system and target usage in case to create successful product, market, industry.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125263
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

196
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.