Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125245
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Butkutė, Julita
Title: Vyresnio amžiaus žmonių subjektyviai vertinamos sveikatos sąsajos su dvasingumu ir socialiniu palaikymu
Other Title: The Relationship between the Elderly‘s Subjective Health, Spirituality and Social Support
Extent: 71 p.
Date: 16-Jan-2016
Keywords: Subjektyviai vertinama sveikata;dvasingumas;socialinis palaikymas;Subjective valued health;spirituality;social support
Abstract: Tyrimo tikslas - išanalizuoti vyresnio amžiaus žmonių subjektyviai vertinamos sveikatos sąsajas su dvasingumu ir socialiniu palaikymu. Tyrime dalyvavo 193 (148 moterys ir 45 vyrai) Širvintų ir Vilniaus miestų gyventojai nuo 58 iki 90 metų. Tyrime naudoti A. Goštauto (1999) klausimai subjektyviai vertinamai sveikatai iš mokomosios medžiagos sveikatos psichologijos kursui. Dvasingumui tirti pasirinkta Fisher (2010) SHALOM 20 klausimų metodika. Socialiniam palaikymui tirti naudota Sherbourne ir Steward (1991) MOS socialinio palaikymo 19 klausimų metodika.Tyrimo rezultatai parodė, kad geresnė vyresnio amžiaus žmonių subjektyviai vertinama sveikata teigiamai susijusi su aukštesniais dvasingumo rodikliais. Nustatytos vyrų ir moterų, priešpensijinio ir pensijinio amžiaus, aukštąjį išsilavinimą turinčių ir neturinčių, vienišų ir nevienišų vyresnio amžiaus žmonių subjektyviai vertinamos sveikatos teigiamos sąsajos su dvasingumu ir jo aspektais: asmenine dvasine gerove, bendruomenine dvasine gerove, aplinkos ir transcendentine dvasine gerove. Geresnė vyresnio amžiaus žmonių subjektyviai vertinama sveikata teigiamai susijusi su aukštesniais socialinio palaikymo rodikliais. Nustatytos vyresnio amžiaus moterų, priešpensijinio ir pensijinio amžiaus žmonių, aukštąjį išsilavinimą turinčių ir neturinčių, vienišų ir nevienišų tiriamųjų teigiamos subjektyviai vertinamos sveikatos sąsajos su socialiniu palaikymu ir jo aspektais: informaciniu, instrumentiniu, emociniu socialiniu palaikymu ir pozityvia socialine sąveika. Geresnę subjektyviai vertinamą vyresnio amžiaus žmonių sveikatą prognozuoja didesnė asmeninė dvasinė gerovė ir aukštesnis išsilavinimas.
The purpose of this study is assess subjective health, spirituality, social support and estimate subjective valued health relations with spirituality and social support between older people.The study included 193 (148 women and 45 men) residents of Širvintos and Vilnius towns aged 58 to 90 years. Subjective health was measured by separated health related questions A. Goštautas (1999). Spirituality was assessed by a 20-items SHALOM questionnaire (Fisher, 2010). Social support of the respondents was estimated by a 19-items MOS social support questionnaire ( Sherbourne and Steward, 1991).The results of the research showed that the better elderly‘s subjective valued health was positively related with higher spirituality results. There were positive relationships between subjective health and personal, interpersonal, environmetal and transcendental spiritual wellbeing in gender, age, education and family status groups. The results of the research showed that the better elderly‘s subjective health was positively related with higher social support results. Subjective health was positively related with informational, instrumental, emocional social support and positive social interaction among women, in age, education and family status groups.The better subjective health of the elderly was predicted by higher personal spiritual well–being and higher education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125245
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.