Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125239
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Rimkutė, Jurgita
Title: Internetinės individualizuotos reklamos poveikio vartotojams vertinimas
Other Title: The evaluation of online targeted advertising impact on consumers
Extent: 69 p.
Date: 13-Jan-2017
Keywords: Internetas;reklama;individualizuotumas;vartotojai;technografiniai segmentai.;Advertising;target;technographic segments;consumers. 
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – suformuoti internetinės individualizuotos reklamos poveikio vartotojams vertinimo modelį. Teorinėje darbo dalyje analizuojama internetinės reklamos samprata, interneto vartotojo elgsena bei internetinės individualizuotos reklamos poveikis vartotojams. Analitinėje darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, internetinės individualizuotos reklamos poveikis vartotojams, kuriam atlikti pasirinkta anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog respondentai internetinę individualizuotą reklamą pastebi, tačiau jų nuomone ji yra erzinanti ir neretai neatitinkanti jų poreikių, dėl šių priežasčių naudoja reklamos blokavimo programas. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: remiantis technografiniais vartotojų segmentais, jų požiūriu į technologijas, pasiūlyta po keletą intenernetinės individualizuotos reklamos pateikimo priemonių, tokių kaip: remarketingas, tinklapio individualizavimas, sandorio pritaikymas, turinio reklama, Facebook reklama ir optimizavimas paieškos sistemoms.
The aim of this paper is to form an evaluation model of online targeted advertising impact on consumers. This paper consist of three parts. The first part presents a theoretical analysis of online advertising, online cosumer behaviour and targeted advertising impact on consumers. In the second part of this paper presented and analyzed the results of the research of online advertising impact on consumers behaviour. The research results showed that respondents notes the online ads, but at the end of the day it is annoying and doesn‘t reflects their needs and desires, that is the reason of using ad blockers. In the third part of this paper, according to technographic segments of consumers suggested these decisions: remarketing or retargeting, website personalization, deal customization, native ads, Facebook ads and search engine optimization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125239
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
jurgita_rimkute_md.pdf1.16 MBAdobe PDF   Until 2022-01-14View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 1, 2021

Download(s)

25
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.