Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125192
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Neverauskaitė, Indrė
Title: Vaikų globos namuose augančių mokyklinio amžiaus merginų nepasitenkinimo kūnu ir valgymo elgesio ypatumų bei socialinio palaikymo sąsajos
Other Title: Relationship Between Perceived Social Support, Body Disatisfaction and Eating Behaviour Peculiarities Among School Age Girls of Foster Care
Extent: 64 p.
Date: 12-Jan-2017
Keywords: Nepasitenkinimas savo kūnu;valgymo elgesys;vaikų globos namuose augančios mergaitės;subjektyviai suvoktas socialinis palaikymas.;Body dissatisfaction;eating behaviour;foster care girls;perceived social support.
Abstract: Tyrimo tikslas - išsiaiškinti ar vaikų globos namuose gyvenančios 14-19 metų amžiaus mergaitės turi didesnę riziką valgymo sutrikimų išsivystymui nei šeimoje augančios mergaitės. Tyrime dalyvavo 149 mergaitės. Iš kurių 86 - vaikų globos namų mergaitės iš Klaipėdos „Smiltelės“ vaikų globos namų (25 mergaitės), Klaipėdos „Ryto“ vaikų globos namų (19 mergaičių), Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“(22 mergaitės) ir Jiezno vaikų globos namų (20 mergaičių). Taip pat dalyvo 63 šeimoje augančios mergaitės besimokančios Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje (26 mergaitės), Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje (27 mergaitės) ir Radviliškio Jaunimo mokykloje (10 mergaičių). Tiriamųjų amžius yra nuo 14 iki 19m. Atliekant tyrimą naudotos metodikos: • Kūno formos klausimynas (angl. Body Shape Questionnaire (BSQ), Cooper, Taylor, Cooper, Fairburn, 1986); • Sutrikusiam valgymo elgesiui nustatyti buvo naudojamas valgymo elgesio klausimynas (angl. Eating Attitude Test-26, (EAT-26), Garner, Olmsted, Bohr, Garfingel,1982). • Suvoktas socialinis palaikymas buvo matuojamas daugiamate socialinio palaikymo skale (angl. Multidimensional Scale of Perceived Social Support (SPSS), Zimet, Dahlem, Zimet, Farley, 1988) • Kūno masės indeksas Tyrimo rezultatai parodė, kad globos namuose augančios mergaitės yra statistiškai reikšmingai labiau susirūpinusios savo kūno išvaizda, nei mergaitės, gyvenančios su tėvais, tačiau sutrikęs valgymo elgesys tarp šių mergaičių reikšmingai nesiskiria. Didesnis subjektyviai suvoktas socialinis palaikymas siejasi su mažiau sutrikusiu valgymo elgesiu. Vaikų globos namų mergaitės, kurios susitinka bent su vienu iš tėvų yra labiau nepatenkintos savo kūnu, dažniau laikosi dietų ir yra labiau linkusios į bulimiją. Su valgymo sutrikimų rizika siejamos psichologinės-elgesio savybės nėra susiję su globos namuose praleistu laiko tarpu ir nepriklauso nuo to kokio amžiaus mergaitė pateko į globos namus. Vaikų globos namų mergaitės, neturinčios brolių/seserų ir globėjų yra labiau nepatenkintos savo kūnu ir jaučia didesnį susirūpininimą savo kūno išvaizda. Vyresnės mergaitės yra labiau susirūpinusios savo kūno išvaizda bei yra labiau linkusios į bulimišką elgesį nei jaunesnės mergaitės.
The aim of the study was to assess does 14-19 years old foster care girls have higher risk to develope eating disorders than family girls. 149 girls were participating in the research. There were 86 foster care girls from Klaipėda foster home „Smiltelė“ (25 girls), Klaipėda foster home „Rytas“ (19 girls), Radviliškis foster home „Nykštukas“ (22 girls), Jieznas foster home (20 girls). There were 63 family girls from Radviliškis Vincas Kudirka basic school (26 girls), Radviliškis Gražina basic school (27 girls) and Radviliškis Jaunimas school (10 girls). Participants were between the ages of 14 to 19. These methods were used for investigation: • Body Shape Questionnaire (BSQ), (Cooper, Taylor, Cooper, Fairburn, 1986); • Eating Attitude Test-26 (EAT-26), • Multidimensional Scale of Perceived Social Support (SPSS), Dahlem, Zimet, Walker, 1991) • Body mass index The results of the study showed that foster care girls are significantly more preoccupied with their appearance than family girls. Disordered eating behaviour does not differ significantly between those girls. Foster care girls who meet with at least one of the parents have bigger body dissatisfaction, they are more often on diets and are more susceptible for bulimia onset. Body dissatisfaction and psychological-behavioural risk factors for eating disorders onset neither depend on the age when a girl first entered foster care nor the total time spent in foster care. Foster care girls who have neither brothers/sisters nor foster-parents have bigger body dissatisfaction and are more preoccupied with their appearance. Older girls are more preoccupied with their appearance and are more susceptible for bulimic behaviour than younger girls.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125192
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.