Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125168
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Zavistanavičius, Justinas
Title: Multinacionalinių korporacijų atėjimo į besivystančias šalis poveikio jų smulkiam ir vidutiniam verslui vertinimas
Other Title: Evaluation of the impact that multinational corporations have on small and medium enterprises in hosting developing countries
Extent: 78 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: Multinacionalinės korporacijos;smulkus ir vidutinis verslas;besivystančios šalys;tiesioginės užsienio investicijos;šalutinis poveikis;Multinational corporations;small and medium enterprises;developing countries
Abstract: Šiuo metu pasaulyje ypatingai stiprias pozicijas išlaiko didelės ir įtakingos įmonės (tarp jų – ir multinacionalinės korporacijos). Jų plėtrą į vis naujas rinkas lemia globalizacijos procesai ir jau užimtų rinkų prisotinimas. Dėl šių ir kitų priežasčių multinacionalinės korporacijos renkasi plėtrą į besivystančias ar mažiau išsivysčiusias valstybes. Tuo tarpu šiose ekonomiškai silpnesnėse valstybės itin svarbus ekonomikos augimo ir pridėtinės vertės kūrimo faktorius yra smulkaus ir vidutinio verslo klestėjimas. Todėl tyrimo tikslas yra išnagrinėti teorinį multinacionalinių korporacijų poveikį smulkiam ir vidutiniam verslui, atlikti tyrimą remiantis empiriniais duomenimis ir įvertinti minėtų reiškinių sąsajas. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje darbo dalyje yra analizuojama mokslinė literatūra aprašanti multinacionalines korporacijas, smulkų ir vidutinį verslą bei jų sąsajas. Antrojoje dalyje suformuluojama empirinio tyrimo atlikimo metodika. Trečiojoje dalyje aprašomi jau atlikto empirinio tyrimo rezultatai ir formuluojamos išvados. Tyrimas parodė, kad multinacionalinės korporacijos teigiamai veikia smulkaus ir vidutinio verslo įmonių pajamas ir darbuotojų produktyvumą
Nowadays big and influential companies (including multinational corporations) are holding strong positions in the global market. Because of globalization and other various reasons multinational corporations choose to spread into developing or less developed countries. At the same time small and medium enterprises are most important for the economic growth in these less developed countries. That is the reason why the main goal of this research is to analyze theoretical aspects of impact of multinational corporations on the small and medium enterprises and to perform an analysis using empirical data as well. The paper is divided into three main parts. The first part is the literature analysis regarding this topic. The second part is to describe methodology of empirical analysis. The third part is for describing results of empirical analysis. Results show that multinational corporations positively influence the revenue and productivity of small and medium enterprises
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125168
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 1, 2021

Download(s)

42
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.