Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125112
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Hamidli, Tural
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: The United States Foreign Aid Policy: The Case of Israel
Other Title: JAV užsienio pagalbos politika: Izraelio atvejis
Extent: 81 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: The United States, State of Israel;Foreign Policy;Foreign Aid Policy;Middle East.;JAV, Izraelis;užsienio politika;užsienio pagalbos politika;Artimieji Rytai.
Abstract: The thesis explores the United States foreign aid policy and the state of Israel is taken as a case study of the following thesis. Initially, in order to analyze and investigate the foreign policy of the United States, the author examines neoclassical realist perspective of international relations theory and builds the theoretical basis and framework for the empirical part of the thesis. Whereby neoclassical realism, the author finds out to what extent, and for which reasons, the United States frames its foreign policy toward the Middle East, more precisely toward Israel. In accordance with the second part, the author draws attention to the United States enormous distinct type of support to Israel within the period from 1948 to the current time. By the analyzing the background of the United States promotion to Israel, the author identifies which type of aid has been provided by the United States to Israel through the past decades. In the next chapter, the state of Israel has been taken as a case study in which it defines the questionable causes and reasons of the United States massive support to Israel and specifically, investigation goes into deeply to the process and finds out the internal and external implications of actors toward the formation of the United States foreign policy. Along with it, the essential factors such as the strategic interest of the United States in the region and role of the Israeli lobby in the American society has been studying comprehensively and it has authenticated their possible influence over the foreign policy of the United States toward Israel. Consequently, in the last chapter, the author attempts to ascertain the cost-benefit analysis of this special relationship of the United States with Israel in the Middle East. In order to conceptualize all the arguments related to the obtained profits and disbursements of the United States with relation to Israel, the author inspects all the possible elements systematically and reveals four main points such as economic interest of the United States, ensuring a peace in the region, security issues and growing anti-Americanism in the Middle East. Those taken points are investigated by the author very broadly and assisted him to build a well-turned conclusion of the thesis.
Darbe yra nagrinėjama Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio pagalbos politika ir Izraelio valstybė imama kaip pavyzdys. Iš pradžių siekiant išanalizuoti ir ištirti taikomą užsienio politiką Jungtinėse Amerikos Valstijose, autorius nagrinėja neoklasicizmo stiliaus realistinę perspektyvą tarptautinių santykių teorijoje ir stato teorinį pagrindą bei sistemą empirinio darbo dalyje. Remiantis neoklasikiniu realizmu, autorius sužino, kokiu mastu ir dėl kokių priežasčių Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio politika nukreipta į Artimuosius Rytus, tiksliau į Izraelį. Antroje dalyje, autorius atkreipia dėmesį į Jungtinių Amerikos Valstijų skiriamos paramos Izraeliui milžinišką skirtumą laikotarpiu nuo 1948 iki dabar. Analizuojant Jungtinių Valstijų suteikiamos paramos Izraeliui aplinkybes, autorius identifikuoja, kokio tipo pagalba Jungtinių Amerikos Valstijų buvo suteikta Izraeliui per pastaruosius dešimtmečius. Kitame skyriuje, Izraelio valstybė buvo imama kaip pavyzdys, kuriame apibrėžiamos abejotinės ir priežastys dėl Jungtinių Amerikos Valstijų teikiamos didelės paramos Izraeliui ir konkrečiai tyrimas eina giliai į procesą ir nustato vidaus bei išorės pasekmes dalyviams Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio politikos formavime. Kartu su tuo, esminiai veiksniai, tokie kaip strateginė svarba Jungtinių Valstijų regione ir Izraelio lobistų vaidmuo Amerikos visuomenėje, tai buvo studijuojama išsamiai ir patvirtina jų galimą įtaką Jungtinių Valstijų užsienio politikai, kuri naudojama Izraeliui. Taigi, paskutiniame skyriuje, autorius bando išsiaiškinti sąnaudų ir naudos analizę šio ypatingo santykio tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir Izraelio Artimuosiuose Rytuose. Siekiant, konceptualizuoti visus argumentus susijusius su gautu pelnu ir išmokomis iš Jungtinių Amerikos Valstijų Izraelio atžvilgiu, autorius tikrina sistemiškai visus įmanomus elementus ir atskleidžia keturis pagrindinius dalykus, tokius kaip, ekonominis Jungtinių Amerikos Valstijų susidomėjimas, taikos užtikrinimas regione, saugumo klausimai ir augantis antiamerikanizmas Artimuosiuose Rytuose. Šie tyrinėjami aspektai yra kruopščiai ir išsamiai ištirti autoriaus ir su jo pagalba parašomos darbo išvados.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125112
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
tural_hamidli_md.pdf1.76 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.