Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125096
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Bužinskaitė, Ramunė
Title: Darbo jėgos migracijos poveikis ekonomikai
Other Title: The labour force mobility influence to economics
Extent: 80 p.
Date: 4-Jun-2008
Keywords: darbo jėgos migracija;neto migracija;mobilumas;migracijos poveikis demografijai;migracijos poveikis ekonomikai;labour force migration;neto migration;mobility;labour force mobility influence to demography;labour force influence to economics
Abstract: Šiandieninė migracija yra didžiausias visų laikų žmonių judėjimas. Pastaraisiais dešimtmečiais šis reiškinys apima apie 200 milijonų žmonių. Tai tampa vis sudėtingesne problema socialiniu, kultūriniu, politiniu, religiniu ir ekonominiu požiūriu. Siekiamas tyrimo tikslas yra įvertinti kiek tiksliai migracijos pokyčiai veikia demografinius bei ekonominius pokyčius. Teorinėje problemos analizėje aiškinamasi kokias darbo jėgos formas, migracijos teorijas, darbo jėgos mobilumą apsprendžiančius veiksnius išskiria Lietuvos ir užsienio šalių autoriai, kaip jie vertina darbo jėgos migracijos poveikį ekonomikai ir politikai; Situacijos analizėje vertinama kaip darbo jėgos migracija veikia šalių ekonomikas analizuojant 3 ES valstybes: Airiją, Lenkiją bei Lietuvą, vertinami bei lyginami įvairių rodiklių procentiniai pokyčiai nuo bazinių metų per 10 metų laikotarpį. Projektiniuose sprendimuose matematiškai įvertinama demografinių bei ekonominių rodiklių pokyčių priklausomybė nuo migracijos pokyčių ir atlikus migracijos mastų prognozę, aptariama galima migracijos procesų raida Lietuvoje, kuriami 3 migracijos proces�� scenarijai: optimistinis, pesimistinis ir realistinis.
Today’s migration is the biggest people movement in all-time. In late decades this phenomenon takes about two hundred million. It becomes more complicated economic, social, cultural, political and religious problem. Work mobility influences demographic and economic situation. In this work this influence will be estimated by using regression method. In the first part of this work the theoretical discourses of migration are analysed, in the second – the demographic and economic situations, influenced by labour force mobility between three countries (Ireland, Poland, Lithuania) are compared and in the third part – the correlations between migration and demographic and economic rates are found and the three scenarios (optimistic, realistic, pessimistic) are designed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125096
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.