Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125083
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Bendoraitienė, Evelina
Title: The Assessment of Corporate Social Responsibility Influence on Financial Risk Based on Stakeholders’ Actions
Other Title: Įmonių socialinės atsakomybės poveikio finansinei rizikai, atsižvelgiant į suinteresuotųjų grupių elgseną, vertinimas
Extent: 52 p.
Date: 18-Dec-2015
Keywords: Corporate social responsibility;stakeholders, stakeholders’ actions;financial risk.;Įmonių socialinė atsakomybė;suinteresuotosios grupės;suinteresuotųjų grupių elgsena.
Abstract: The improvement of companies’ financial performance can no longer be seen as isolation fromits stakeholders' interests and their expression in operating companies’ environment. What impact CSR has on the financial risk, taking into account the aggressive stakeholders’ actions is a relevant scientific problem. The aim of the research is having identified the phenomenon of CSR and the behaviour of stakeholders, to assess the CSR influence on financial risk, taking into account aggressive stakeholders actions. In the first part of the dissertation the theoretical analyses of CSR and stakeholder concepts are performed, including different methodological approaches. In the second part of the dissertation, based on the theoretical assumptions set in the first part of the dissertation the evaluation model for the assessment of CSR influence on financial risk, based on aggressive stakeholders’ actions is proposed. The methodology of the assessment is formulated. In the third part of the dissertation the proposed model of the assessment of CSR influence on financial risk taking into account the aggressive stakeholders’ actions is tested empirically. The results deployed in the second part of the dissertation are used to verify the hypotheses of the research. At the end of the dissertation the potential future research and the practical application of research results are revealed.
Įmonių ekonominių rezultatų gerėjimas nebegali būti vertinamas atsietai nuo jos aplinkoje veikiančių suinteresuotųjų grupių interesų bei jų raiškos. Todėl kokį poveikį įmonių socialinė atsakomybė daro įmonių finansinei rizikai, atsižvelgiant į suinteresuotųjų grupių elgseną yra aktuali mokslinė problema. Tyrimo tikslas – ištyrus įmonių socialinės atsakomybės reiškinį, suinteresuotųjų grupių vaidmenį, įvertinti įmonių socialinės atsakomybės poveikį finansinei rizikai, atsižvelgiant į suinteresuotųjų grupių agresyvią elgseną. Pirmoje disertacijos dalyje vertinama, kaip, pasikeitusi įmonių socialinės atsakomybės samprata, keičia įmonių socialinės atsakomybės sąsajų su įmonės veiklos rezultatais tyrimų aprėptis. Remiantis pirmoje darbo dalyje išskirtomis vertinimo prielaidomis, pasiūlytas vertinimo modelis, apimantis įmonių socialinės atsakomybės turinį, suinteresuotųjų grupių vaidmenį, kaip medijuojantį veiksnį, vertinant poveikį įmonių veiklos rezultatams bei įtraukiant moderuojančius veiksnius. Sukurto modelio pagrindu buvo numatytas vertinimo nuoseklumas, kiekvienam apibrėžtam tyrimo etapui parinkti konkretūs metodai.Trečioje disertacijos dalyje sudarytas įmonių socialinės atsakomybės poveikio finansinei rizikai, vertinamo per suinteresuotųjų grupių agresyvią elgseną vertinimo modelis tikrinamas empiriškai. Tyrimo rezultatai pasitelkiami antroje disertacijos dalyje iškeltoms tyrimo hipotezėms tikrinti. Disertacijos pabaigoje numatomos galimos tolesnių tyrimų kryptys ir atskleidžiamas praktinis tyrimo rezultatų pritaikomumas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125083
Affiliation(s): Finansų katedra
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
evelina_bendoraitiene_dd.pdf11.07 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.