Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125079
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Kiznys, Deivydas
Title: Dviem lazerio impulsais indukuotos plazmos spektroskopijos panaudojimas platinos grupės metalų koncentracijos ir dangų sudėties nustatymui
Other Title: Platinum Group Metals Concentration and Coating Composition Measurement Using Two Pulse Laser-Indused Plasma Spectroscopy
Extent: 49 p.
Date: 14-Jan-2016
Keywords: LIPS;platinos grupės metalai;lazeriai;LIPS;platinum group metals;laser
Abstract: Lazerio indukuotos plazmos spektroskopija (LIPS) – analizės metodas, kuris nuolatos populiarėjo dėl savo paprastumo ir universalumo. Šio darbo tikslas – pritaikyti LIPS metodą siekiant išmatuoti platinos grupės metalų (PGM) koncentracijas panaudotuose automobilių katalizatoriuose bei nustatyti titano ir boro santykį tiriamoje TiB2 dangoje. Tyrime buvo panaudotas 21 bandinys (19 platinai, 8 paladžiui) ir TiB2 (titano diborido) danga padengta plokštelė. Tyrimo metu buvo naudojamas integralinis normavimas, pasirenkant sritis, kurios pasižymi nedideliu intensyvumu. Atlikus analizę buvo identifikuotos tinkamos spektro linijos platinai (214,42 nm, 224,55 nm) ir paladžiui (340,46 nm, 342,12 nm, 343,35 nm). Naudojant šias linijas buvo sudaromos kalibracinės tiesės (didžiausias platinos determinacijos koeficientas buvo 0.96, paladžio – 0.89) ir nustatomas detekcijos slenkstis: platinos – 613 ppm, o paladžio – 563 ppm. Siekiant nustatyti titano ir boro santykį TiB2 dangoje buvo identifikuotos dvi tinkamos šalia esančios boro (249,68 nm ir 249,77 nm) ir keturios titano spektro linijos (263,153 nm, 264,663 nm, 294,20 nm, 294,82 nm). Norint apskaičiuoti atomų santykį, reikalinga plazmos temperatūra buvo apskaičiuota panaudojant 11 atrinktų spektro linijų. Apskaičiavus titano ir boro santykį, buvo pastebėta, jog artimiausias santykis (0,267) buvo bangos ilgiui esant 264,663 nm, tačiau jos vidutinis kvadratinis nuokrypis siekė 20%.
Laser-induced plasma spectroscopy is a method of analysis, which is popular due to its simplicity and versatility. The aim of this study is to adapt LIPS method to measure the concentration of platinum group metals (PGM) in automotive catalysts and to determine the ratio of titanium and boron in the TiB2 (titanium diboride) coating. 21 samples (19 platinum, 8 palladium) were used in this study and a plate which was coated by TiB2. In this study integral rationing selecting areas with a low intensity were used to normalize registered spectrum. After analysis suitable spectrum lines for platinum (214.42 nm and 224.55 nm) and palladium (340.46 nm and 342.12 nm, 343.35 nm) were identified. Using these lines the calibration curves (the highest determination coefficient was 0.96 platinum, palladium - 0.89) were created and the limit of detection was calculated. For platinum the limit of detection was equal to 613 ppm and the palladium - 563 ppm. In order to determine the ratio of titanium and boron on TiB2 coating 2 adjacent boron (249.68 nm and 249.77 nm) and 4 titanium spectral lines (263.153 nm, 264.663 nm and 294.20 nm, 294.82 nm) were identified as suitable. To calculate the ratio of atoms, plasma temperature was calculated using the 11 selected titanium spectral lines. After calculation the nearest ratio (0.267) of titanium and boron, observation of the nearest ratio (0.267) was at a wavelength of 264.663 nm, but its standard deviation was 20%.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125079
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.