Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125019
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kamarauskaitė, Rasa
Title: 7-10 m. vaikų, netekusių tėvų globos dorovinių vertybių raiška X vaikų globos namuose
Other Title: The expression of moral values of 7-10 years old, deprived of parental care, in X foster home
Extent: 91 p.
Date: 15-Jan-2015
Keywords: Dorovinės vertybės;raiška;vaikų globos namai;Moral values;expression;foster home
Abstract: Įvairių mokslininkų Jaspers‘o, (1998) Lobato, (2001) Aramavičiūtės, (2005) Bauman‘o, (2011) ir kitų tyrėjų darbuose pažymima, jog šiuos laikus yra ištikusi dorovinių vertybių krizė. Todėl pastaraisiais dešimtmečiais ne tik mūsų visuomenėje, bet ir visame pasaulyje vis didesnis dėmesys kreipiamas į dorovines vertybes, jų ugdymo svarbą jaunajai kartai. Ypatingai šis dorinis aspektas yra aktualus valstybiniuose globos namuose. Autoriai, Markovienė, Lazdauskas, (2007) teigia, jog viena iš pagrindinių visaverčio globos įstaigų auklėtinių asmenybės augimo problemų yra susiję su nepakankamu dorovinių normų priėmimu, taisyklių bei apribojimų supratimu. Todėl šiame tyrime siekiama atskleisti 7-10 m. jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių X vaikų globos namuose, dorovinių vertybių raišką. Tikslas: atskleisti 7-10 m. vaikų, netekusių tėvų globos dorovinių vertybių raišką X vaikų globos namuose. Tyrimo uždaviniai: 1. Išryškinti 7-10 m. vaikų (mergaičių ir berniukų) amžiaus tarpsnio ypatumus; 2. Išskirti 7-10 m. vaikų netekusių tėvų globos raidos ypatumus; 3. Išskirti reikšmingiausias dorovines vertybes pedagogiškai vertingai 7-10 m. vaiko asmenybės raidai; 4. Atskleisti 7-10 m. vaikų netekusių tėvų globos dorovinių vertybių raišką X vaikų globos namuose. Tyrimo metu atskleista: kai kurios dorovinės vertybės, vaikų elgesyje reiškiasi labai dažnai, kitos – retai. Remiantis dažnumo kriterijumi 7-10 m. vaikų elgesyje dažnai dominuoja darbštumo, gerumo ir meilės dorovinės vertybės, rečiau - sąžiningumo, kantrybės, susivaldymo dorovinės vertybės.
Educology specialists – researchers in their works indicate that our society is currently experiencing a crisis of moral values. In recent decades, our society and the world are calling attention to the moral values and good-quality education for the young generation. Particularly the moral aspect is relevant in state foster home. One of the main aspects of children in residential institutions is related to the lack of perception of moral standards including the limits and the rules. The aim of the thesis is to reveal the expression of moral values of 7-10 years old, deprived of parental care, in X foster home. The goals of the thesis: 1. to highlight the developmental abilities of 7-10 years old, boys and girls; 2. to distinguish the developmental abilities of 7-10 years old deprived of parental care; 3. to distinguish significant moral values pedagogically valuable of 7-10 years old personality development; 4. to reveal the expression of moral values of 7-10 years old, deprived of parental care, in X Foster Home. The investigation showed that the expression of moral values of 7-10 years old living in foster home increasing differently, it is understood that one of them consist often ant others less, mainly depend on the children behavior, awareness or perception of moral values. In the establishment of frequency criterion based on the behavior of the above-mentioned children efficiency and kindness consist more often, less – diligence. The moral value of love very often consists in these children behavior, but have their own characteristics. These children often lack such love signs as patience and restraint.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125019
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.