Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125011
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Klimavičiūtė, Aistė
Title: Artimoji diaspora: lietuviai Rygoje (1988-2015)
Other Title: The near diaspora: Lithuanians in Riga (1988-2015)
Extent: 65 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Lietuviai Rygoje;diaspora;Rygos lietuvių vidurinė mokykla;lietuvių žiniasklaida Latvijoje;Lithuanians in Riga;diaspora;Riga Lithuanian Secondary School;Lithuanian media in Latvia
Abstract: Šis magistro darbas yra apie lietuvius Rygoje 1988-2015 m. Pagrindinis dėmesys koncentruojamas į Rygos lietuvių vidurinę mokyklą, lietuvių draugijas Rygoje, pavienius asmenis gyvenančius Latvijos sostinėje, lietuvių žiniasklaidos priemones, Lietuvos valdžios požiūrį į lietuvių diasporą Latvijoje, lietuvių Latvijoje savęs identifikavimą. Darbas parašytas daugiausia naudojantis etnografiniu tyrimo metodu.
This master thesis is about Lithuanians in Riga in 1988-2015. The main focus is on the Riga Lithuanian Secondary School, Lithuanian societies in Riga, single persons who live in a capital of Latvia, Lithuanian media, view of Lithuanian government to Lithuanian diaspora in Latvia, self identification of Lithuanians in Latvia. This master thesis is written by using etnographic research method.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125011
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.