Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124973
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Loskot, Marina
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Prekės ženklo žinomumo didinimas virtualioje erdvėje
Other Title: Increasing of brand awareness in cyberspace
Extent: 80 p.
Date: 13-Jan-2017
Keywords: Prekės ženklas;virtuali erdvė;internetinė reklama.;Brand;cyberspace;online advertising.
Abstract: Teorinėje darbo dalyje analizuojamos internetinės reklamos priemonės. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, naudojant kiekybinį tyrimą, nes šis tyrimo būdas leidžia plačiau įvertinti apklaustųjų požiūrį. Tyrimo duomenims surinkti, atliekama anketinė apklausa raštu. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog UAB ,,Vigesta“ prekės ženklas yra daugumai vartotojų žinomas, bet įmonės naudojama internetinė reklamos priemonė – įmonės svetainė yra ne efektyvi. Didžiausia apklaustųjų dalis teigia, jog nori matyti informaciją apie UAB ,,Vigesta“ prekės ženklą internetinėje įmonės svetainėje ir socialiniame tinkle ,,Facebook“. Projektinėje darbo dalyje suformuoti tokie sprendimai: atnaujinti bei redaguoti UAB ,,Vigesta“ internetinę svetainę; sukurti UAB ,,Vigesta“ prekės ženklo puslapį socialiniame tinkle ,,Facebook“; paskirti ar įdarbinti darbuotoją, kuris būtų atsakingas ir nuolatos prižiūrėtų įmonės internetinę svetainę bei įmonės prekės ženklo puslapį socialiniame tinkle ,,Facebook“, atnaujinant bei papildant turinį bei komunikuojant su vartotojais.
The theoretical part of the work analyzes online advertising tools. The analytical part of the thesis provides an analysis of the results of the study, using a quantitative test because this test method allows more respondents assess attitudes. The research data collection, carried out a survey in writing. The results revealed that the ,,Vigesta“ brand is known for most users, but the company used an online advertising tool – a company‘s website is not effective. The largest part of the respondents said that they would like to see information about ,,Vigesta“ brand online company‘s website and social network ,,Facebook“. The project formed part of the following solutions: to update and edit ,,Vigesta“ website; to create ,,Vigesta“ brand page in social network ,,Facebook“; to appoint or employ staff who would be responsible and continuously monitor the company‘s website and the company‘s brand page in social network ,,Facebook“, updating and adding content and communicating with consumers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124973
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

623
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.