Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124964
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Repovienė, Rūta
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Turinio marketingo elementų įtaka paieškos sistemose esančių reklamų paveikumui: Google AdWords taikymo laisvalaikio paslaugoms atvejis
Other Title: Influence of content marketing elements for search advertisement effectivenes: the case of Google AdWords use for leisure services
Extent: 90 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Turinio marketingas;paieškos reklama;reklamos paveikumas;Google AdWords;turinio marketingo elementai;Content marketing;search advertisement;advertisement effectivenes;Google AdWords;content marketing elements
Abstract: Šiuo darbu siekiama nustatyti turinio marketingo elementų įtaką paieškos sistemose esančios reklamos paveikumui. Teorinėje darbo dalyje analizuojama turinio marketingo elementų įtaka paieškos sistemose esančių reklamų paveikumui teoriniu aspektu. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami turinio marketingo elementų įtakos Google AdWords reklamos paveikumui tyrimo rezultatai, gauti naudojant kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus. Projektinėje darbo dalyje pateikiamas turinio marketingo elementų įtakos Google AdWords reklamos paveikumui modelis irsuformuluoti elementų taikymo sprendimai trims laisvalaikio paslaugas teikiančioms įmonėms, kurie apima: • Probleminių sričių mažinimą; • Turinio marketingo elementų įtakos panaudojimą Google AdWords reklamos paveikumui didinti; • Turinio marketingo elementų pritaikymo Google AdWords reklamoje procesą.
According this paper, was seeking to determine influence of content marketing elements for search advertisement effectivenes. In the theoretical part of the paper theoretical aspects of the effect of content marketing on the advertisement in search engines is analyzed. In the analytical part of the thesis the qualitativeand quantitative method based research results of the content marketing element influence on Google AdWords advertisement effects are given and analyzed. In the project part of the thesis the model of content marketing element influence on Google AdWords advertisement effect is given and marketing element application and use patterns are formed for three leisure service companies. These application and use pattern solutions include: • Diminishing of problematic fields; • Use of content based marketing element influence to raise the effect of Google AdWord advertisement; • The process of content based marketing element adaptation for use in Google AdWords advertisement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124964
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.