Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124918
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Pekarskienė, Diana
Title: Vairuotojų emocijų valdymo sunkumų ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo reikšmė rizikingam vairavimui
Other Title: Significance of emotion regulation difficulties and addictive substance use for risky driving
Extent: 67 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Rizikingas vairavimas;emocijų valdymo sunkumai;alkoholis;narkotikai;Risky driving;emotion regulation;alcohol;drugs
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti vairuotojų rizikingo vairavimo sąsajas su emocijų valdymo ypatumais ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimu. Tyrime dalyvavo 200 vairuotojų, kurių amžiaus svyruoja nuo 20 iki 70 metų. 94 tiriamieji buvo vyrai, 106 moterys. Vairavimo ypatumams vertinti panaudotas Mančesterio vairuotojų elgesio klausimynas (The Manchester Driver Behaviour Questionnaire – DBQ, Lawton ir kt. 1997; Parker ir kt., 1992), Emocijų valdymo ypatumams vertinti buvo panaudotas Emocinio valdymo sunkumų klausimynas (Difficulties in emotion regulation scale – DERS, Gratz ir Roemer, 2004), o priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimui vertinti naudoti buvo naudojamas PSO AUDIT ir ASSIST klausimynai. Rezultatai atskleidė, kad egzistuoja ryšys tarp vairuotojų rizikingo vairavimo (tyčinių pažeidimų, tipinių pažeidimų, klaidų ir apsirikimų) ir emocijų valdymo sunkumų, ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo. Rezultatai tai pat atskleidė, kad emocijų valdymo sunkumai yra svarbesnis veiksnys rizikingam vairavimui nei priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas. Statistiškai reikšmingi ryšiai stebimi tiek vyrų, tiek moterų grupėse.
The aim of study is investigate relationships between risky driving, emotion regulation and addictive substance use. In study entered 200 respondents, whose age was from 20 to 70 years. 94 respondents were men, 106 – females. The Manchester Driver Behavior Questionnaire – DBQ, (Lawton and others, 1997; Parker and others, 1992), Difficulties in emotion regulation scale – DERS (Gratz, Roemer, 2004) and WHO AUDIT and ASSIST questionnaires was used in this study. Results revealed that there‘re links between risky driving (aggressive violations, typical violations, errors and lapses) and difficulties in emotion regulation, and addictive substance use. Results also revealed that difficulties in emotion regulation are the better predictors of risky driving comparing with addictive substance use. Significant differences are found in both (men’s and women’s) groups.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124918
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.