Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124916
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kairytė, Justė
Title: Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas per žaidimą
Other Title: Education of Pre-School Age Children Competence Through a Game
Extent: 117 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Kompetencija;metodas;priešmokyklinio amžiaus vaikas;priešmokyklinis ugdymas;žaidybinė veikla;Competence;method;pre-school children;primary education;playful activities
Abstract: Priešmokyklinis ugdymas tapatinamas su pradiniu ugdymu, neatsižvelgiant į tai, kad – tai dvi skirtingos švietimo pakopos. Ugdydamas priešmokyklinio amžiaus vaiką pedagogas turi atsižvelgti ne tik į vaiko mąstymo ypatumus, bet ir pritaikyti ugdymo turinį, procesą ir parinkti tinkamus ugdymo metodus pagal vaiko poreikius, interesus (Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 2002). Modernėjant visuomenei ir kintant žmonių požiūriui į švietimo paskirtį, pedagogai, dirbantys šioje švietimo pakopoje, turėtų planuoti ir organizuoti priešmokyklinio ugdymo procesą taip, kad per žaidybinę veiklą būtų integruotai ugdomos visos penkios priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos.
Pre-school education is identified as a primary education despite the fact it is two different stages of education. When educating a child of a pre-school age the pre-school teacher must consider his/her thinking peculiarities and to adapt educational content, process, selected methods to the needs and interests of a child (General programme of a pre-school education and self-education, 2002). Pre-school teachers working with this educational stage should assist in revealing or organizing/implementing a pre-school process through a game, as the main method, as the world is changing and improving, thus developing all five competences of pre-school children.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124916
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on May 1, 2021

Download(s)

46
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.