Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124881
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Tupikaitė, Violeta
Title: Darbuotojų asmenybės bruožų, pagal didžiojo penketo modelį, sąsajos su pasitenkinimu darbu bei darbo ir šeimos vaidmenų sąveika
Other Title: Relationship among big five personality model, job satisfaction and work-family interaction in employees
Extent: 79 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Asmenybės bruožai;pasitenkinimas darbu;darbo ir šeimos vaidmenų teigiama sąveika;neigiama darbo ir šeimos vaidmenų sąveika;Personality traits;job satisfaction;work and family enrichment;work and family conflict
Abstract: Tyrimo tikslas – išsiaiškinti darbuotojų asmenybės bruožų sąsajas su pasitenkinimu darbu bei darbo ir šeimos vaidmenų sąveika, taip pat įvertinti asmenybės bruožų reikšmę darbo ir šeimos vaidmenų sąveikos bei pasitenkinimo darbu ryšiui. Tyrime dalyvavo 180 tiriamųjų, kurių amžius nuo 22 metų iki 67 metų. Buvo apklausiamos Šiaulių ir Telšių apskrityse dirbančios pedagogės, medicinos srities specialistės ir bibliotekininkės. Asmenybės bruožams tirti buvo naudojamas Didžiojo penketo asmenybės bruožų klausimynas NEO-FFI (angl. NEO Five-Factor Inventory) (Costa, McCrae, 1992), darbo ir šeimos vaidmenų sąveikai tirti buvo naudojamas darbo ir šeimos vaidmenų derinimo klausimynas SWING (angl. Survey Work-Home Interaction-NijmeGen) (Geurts et al., 2005), o pasitenkinimui darbu tirti naudotas Minesotos pasitenkinimo darbu klausimynas (angl. Minessota Satisfaction Questionnaire, MSQ) (Weiss et al., 1977). Tyrimo rezultatai parodė, kad labiau išreikštas sąmoningumas, ekstravertiškumas, sutarumas statistiškai reikšmingai siejasi su didesniu pasitenkinimu darbu, o labiau išreikštas neurotiškumas statistiškai reikšmingai siejasi su mažesniu pasitenkinimu darbu. Labiau išreikštas sąmoningumas ir sutarumas statistiškai reikšmingai siejasi su retesniu darbo ir šeimos vaidmenų konfliktu, o labiau išreikštas neurotiškumas siejasi su dažnesniu darbo ir šeimos vaidmenų konfliktu. Nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingo ryšio tarp ekstravertiškumo bei darbo ir šeimos vaidmenų konflikto. Labiau išreikštas darbuotojų sąmoningumas, ekstravertiškumas ir sutarumas statistiškai reikšmingai siejasi su dažniau patiriama teigiama darbo ir šeimos vaidmenų sąveika, o tarp neurotiškumo bei teigiamos darbo ir šeimos vaidmenų sąveikos statistiškai reikšmingo ryšio nebuvo nustatyta. Buvo nustatyta, kad sąmoningumas ir neurotiškumas yra, o sutarumas bei ekstravertiškumas nėra moderatoriai tarp darbo ir šeimos vaidmenų teigiamos sąveikos bei pasitenkinimo darbu. Nė vienas asmenybės bruožas nėra moderatorius tarp neigiamos darbo ir šeimos vaidmenų sąveikos bei pasitenkinimo darbu.
The aim of the study is to find the relationship among personality traits, job satisfaction and work family interaction in employees, to assess significance of personality traits for relationship between work family interaction and job satisfaction. Data were collected from 180 respondents, who were from 22 to 67 age old and they are working schoolteachers, medical professionals, librarians from Šiauliai and Telšiai districts. NEO Five-Factor Inventory was used for identify personality traits, Survey Work-Home Interaction-NijmeGen (SWING) inventory was used for identify work and family interaction and Minessota Satisfaction Questionnaire (MSQ) was used to identify job satisfaction. The results of the study showed that more expressed conscientiousness, extraversion and agreeabless are statistical significantly related with higher job satisfaction and more expressed neuroticism is statistical significantly related with higher job satisfaction. More expressed conscientiousness and agreeabless are statistical significantly related with rarer work family conflict and more expressed neuroticism is related with more frequent work family conflict. There was no statistical significant relation between extraversion and work family conflict. The results showed that more expressed conscientiousness, extraversion and agreeabless are statistical significantly related with more frequent work family enrichment and there was no statistical significant relation between neuroticism and work family enrichment. There was found that conscientiousness and neuroticism are moderator between work family enrichment and job satisfaction but agreeabless and extraversion are not moderators. None of personality traits are moderators between work family conflict and job satisfaction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124881
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

29
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.