Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124877
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Kurauskaitė, Agnė
Title: Atlikėjo įvaizdis - karjerą lemiantis veiksnys
Other Title: The image of the artist - a career determinant factor
Extent: 43 p.
Date: 1-Jun-2016
Keywords: atlikėjas;įvaizdis;karjera.;artist;image;career.
Abstract: Atlikėjo įvaizdis – tai jo viešas „veidas“, kuruo jis save reprezentuoja, ir kuris jam padeda išsiskirti bei tapti atpažįstamu. Įvaizdis tai ne vien išvaizda, stilius ar atliekama muzika, bet ir elgesys, manieros, būdo savybės bei atlikėjo vidinis pasaulis, kas visų pirma, formuoja jį patį kaip asmenybę, o tik po to kaip atlikėją. Tyrimo problema: Apie atlikėjo įvaizdį yra labai daug kalbama, akcentuojama, kad jis gyvybiškai svarbus atlikėjui, kad jis atlikėjui padeda siekti populiarumo, pripažinimo ir karjeros aukštumų. Tačiau apie tai kas yra atlikėjo įvaizdis ir kiek jis turi įtakos atlikėjo populiarumui bei karjerai yra labai mažai informacijos arba jos visai nėra. Šio darbo probleminiai klausimai: kas yra atlikėjo įvaizdis? Kaip atlikėjo įvaizdis lemia jo karjerą? Tyrimo objektas: atlikėjo įvaizdžio formavimas. Tyrimo klausimai:  kas formuoja atlikėjo įvaizdį?  kaip įvairūs aplinkos veiksniai lemia atlikėjo įvaizdį?  kaip atlikėjo įvaizdis lemia jo karjerą?  ar atlikėjo įvaizdis lemia visuomenės nuomonę apie atlikėją? Tyrimo tikslas: apibrėžti atlikėjo įvaizdį kaip karjerą lemiantį veiksnį. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:  apibrėžti atlikėjo įvaizdžio sampratos kaitą,  atskleisti atlikėjo įvaizdžio ir psichologinės būsenos sąsajas,  atskleisti kaip atlikėjo įvaizdį vertina ir supranta atlikėjai. Tyrime naudojami metodai: 1. Mokslinės literatūros analizė, kuri padės apžvelgti atlikėjo įvaizdį, bei jo kūrimo niuansus. 2. Kokybinis duomenų tyrimas (interviu), kurio pagalba bus bandoma nustatyti kodėl įvaizdis toks svarbus atlikėjui ir kaip jis veikia jo karjerą. 3. Tyrėjos refleksija, leidusi interpretuoti tyrimo rezultatus.
The image of a performer is a public “face” of him or her, which helps to represent himself or herself and makes a performer be exceptional and recognisable. Image is not only the physical appearance, style or the music a performer plays, but also his/her behaviour, manner, character and the internal world of a performer, which, first of all, shapes a performer as a personality, and afterwards as a performer. The relevance of the research: much is discussed about the image of a performer with a focus on the significance of the image as it helps a performer to seek for popularity, acknowledgment and career success. However, there is little or no information about the very concept of the image and its influence on the popularity and career success of a performer. The problem questions of the paper are as follows: what is the image of a performer? How does the image of a performer affect his/her career success? The object of the research: shaping of the image of a performer. Questions of the research:  What form the image of an artist?  How does various surrounding factors effect the image of an artist?  How does the image effect an artists career?  Does the image of an artist effect societies opinion about the artist? The goal of the research: To determine the image of an artist as a career deciding factor. These are the tasks that are provided to reach the goal of this research:  Determine the changes in the image of an artist,  Reveal the links between the image of an artist and his psychological states,  Discover how performers understand the image of an artist. Research methods: 4. Analysis of scientific literature, which helps to review the image of a performer and the aspects of image shaping. 5. Qualitative data research (interview), which helps to find out why is the image of a performer so important to a performer and how does it affect his/her career success. 6. Reflection of a researcher and research data interpretation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124877
Affiliation(s): Muzikos akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

73
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.