Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124868
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Maceika, Mindaugas
Title: Tekstinių instrukcijų transformavimas į komandas robotams naudojant kalbos technologijas ir ontologijas
Other Title: Transformation of Text Instructions to Robotic Commands Using Language Technologies and Ontologies
Extent: 64 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Kalbos dalių žymėjimas;priklausomybių nagrinėjimas;tekstinės instrukcijos;robotų komandos;Part of speech tagging;dependency parsing;text instructions;robotic commands
Abstract: Magistro darbe sprendžiama problema, kaip išgauti lingvistinę informaciją iš teksto ir ją transformuoti į komandas, kurios naudojamos robotų veiksmams atlikti. Darbas yra atliekamas, kaip dalis ACAT projekto, kuriame tiriami ir kuriami metodai robotų apmokymui iš tekstinių šaltinių ir kitų žinių bazių. Taigi šio magistro darbo tikslas buvo išanalizuoti kalbos technologijų metodus ir įrankius, ir tada pagal atliktą analizę realizuoti prototipą skirtą tekstinių instrukcijų transformavimui į robotų valdymo kalboms artimas komandas. Buvo išanalizuoti kalbos dalių žymėjimo (angl. PoS Tagging) ir priklausomybių gramatikos sintaksinės analizės (angl. Dependency Parsing) metodai, taip pat nudaugiaprasminimo įvardžiams algoritmas ir atlikta semantinės analizės apžvalga. Taip pat atlikta teksto nagrinėjimui skirtų įrankių apžvalga: Stanford PoS Tagger, Stanford Parser ir MaltParser. Atliktas jų palyginimas pagal tai kokių privalumų ir trūkumų turi, ir nuspręsta kuris yra tinkamiausias prototipo kūrime. Pagal atliktą analizę buvo realizuotas prototipas, kuris atlieka: veiksmų ir objektų išgavimą iš teksto, skyrybos pašalinimą, artikelių pašalinimą, sudėtinių objektų susiejimą su nesudėtiniais, įvardžių pakeitimą į daiktavardžius ir sudėtinių objektų atstatymą. Taip pat prototipui sukurta grafinė vartotojo sąsaja ir atliktas apjungimas su ontologijų dalimi, komandų sudarymui. Atlikus testavimus su prototipu paaiškėjo, kad jis geba atlikti tekstinių instrukcijų transformavimą į komandas robotams. Taip pat padarytos kitos išvados ir pateiktos rekomendacijos tolimesniems darbams.
The main problem of this Master’s thesis is extraction of linguistic information from the text and the transformation of that information to commands, which are used for robot’s performance. This work is a part of the ACAT project which aims to explore and develop methods for training of robots from textual and other sources. Thus, this research work’s purpose was to analyze the language technology methods and tools, and then according to analysis develop the prototype for the transformation of text instructions to autonomous machine commands. PoS tagging and dependency parsing methods were analyzed, also Anaphora resolution algorithm and review of Semantic analysis was done. There was also performed a review of the tools that are used for analyzing texts: Stanford PoS Tagger, Stanford Parser, MaltParser. A comparison was carried out of these tools according to their benefits and drawbacks, and it was decided that one of these tools is the most appropriate in the prototype development. According to the analysis that was carried out, there was implemented prototype which performs: extraction of actions and objects from the text, punctuation removal, removal of determiners, mapping complex objects into pseudo-simple, changing pronouns to nouns and complex words restoration. Also a graphical user interface for the prototype was implemented and consolidation with the ontology part to construct commands was done. Testing of the prototype showed that it is able to do the transformation of text instructions to autonomous machine commands. Other conclusions and recommendations for further work were done as well.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124868
Affiliation(s): Informatikos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.