Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124844
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Žotkevičiūtė, Justina
Title: Chorinio meno marketingo apžvalga Lietuvoje
Other Title: Review of choral events‘ marketing in Lithuania
Extent: 33 p.
Date: 4-Jun-2015
Keywords: Choir;music;event's marketing;Choir;music;event's marketing
Abstract: Magistro darbe apžvelgta chorinio meno kultūros raiška, išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių darbai apie marketingo teorinius aspektus, teorinius kultūros meno marketingo strategijų planavimo modelius, išskirti choro sėkmę lemiantys veiksniai. Tyrimo objektas: chorinio meno marketingas. Tyrimo uždavinys: apžvelgti chorinio meno marketingą Lietuvoje. Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize bei įgyvendinto kokybinio empirinio tyrimo (interviu su trimis chorų vadovais/ vadybininkais) rezultatais, galima daryti šias išvadas: 1. chorinio meno kultūra reiškiasi per muzikos kūrinių turinio ir formos įvairovę, poveikį mintims ir jausmams bei prieinamumą plačiai auditorijai; 2. choro sėkmę, populiarumą lemia išoriniai, su vadybiniais sprendimais susiję veiksniai, vidiniai, su meniniais sprendimais susiję veiksniai bei choro vadovų gebėjimas pasinaudoti šių veiksnių sinteze; 3. pagrindinės marketingo strategijos choriniame mene Lietuvoje – tai rėmimasis vidiniais choro resursais ir pasinaudojimas kontekstu, derinimasis prie rinkos sąlygų.
Here you can find the review of expression of choral art, analysis and synthesis of theoretical scientific studies on marketing and models of marketing strategies in Lithuania and abroad, identification of factors that predict success of choral events. Research object: choral events‘ marketing. Purpose of the research: to survey choral events‘ marketing in Lithuania. With reference to analysis of scientific literature and results from quantitative research (interview with three leaders/ managers of chorus), it could be concluded that: 1. choral art is expressed by variety of musical oeuvre‘s content and form, impact on minds and feelings, accessibility for audience; 2. external factors that are related to managerial decisions, internal factors that are related to artistic decisions and abilities of a leader to use synthesis of these factors determine success/ popularity of chorus and choral events; 3. the main marketing strategies in Lithuanian choral art are reference to internal resources of chorus and use of context, fit to market circumstances.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124844
Affiliation(s): Muzikos akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.