Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124820
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGustainiene, Loreta-
dc.contributor.authorLučinskienė, Diana-
dc.date.accessioned2020-12-23T01:23:44Z-
dc.date.available2020-12-23T01:23:44Z-
dc.date.issued2013-01-24-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/124820-
dc.description.abstractTyrimo tikslas - nustatyti teigiamų emocijų ir kūrybiškumo ryšį su vyresnio amžiaus žmonių psichologiniu atsparumu. Tyrime dalyvavo 200 vyresnio amžiaus žmonių (118 moterų ir 82 vyrai). Tiriamųjų amžius nuo 40 metų iki 61 ir daugiau. Siekiant atskleisti vyresnio amžiaus žmonių patiriamas emocijas buvo taikytas Fredrikson, Losada (2005) klausimynas apie patiriamas teigiamas ir neigiamas emocijas - (angl. Positive Affect and the Complex Dynamics of Human Flourishing). Kūrybiškumui matuoti buvo naudojamas Hocevar (1980) Kūrybinės veiklos klausimynas (angl. Creative Behavior Inventory), tyrime naudojamos keturios skalės: literatūros, muzikos, rankdarbių bei bendras šių trijų skalių kūrybiškumas. Psichologiniam atsparumui matuoti buvo pasirinkta Wagnild ir Young Atsparumo skalė, kurią į lietuvių klabą išvertė A. Pranckevičienė, R. Pakrosnis, V. Čepukienė (2006 ), tyrime naudojamos trys skalės: pasitikėjimas savimi, prasmės suvokimas/drąsa priimti iššūkius bei bendras šių dviejų skalių psichologinis atsparumas. Tyrimo rezultatų analizė rodo, kad vyrai ir moterys pasižymi panašiu bendru psichologiniu atsparumu, pasitikėjimu savimi bei prasmės suvokimas/drąsa priimti iššūkius. Taip pat atskleista, kad vyrai ir moterys patiria panašiai teigiamų emocijų. Kalbant apie kūrybiškumą, nustatyta, kad moterys pasižymi didesniu literatūriniu, rankdarbių darymo bei bendru kūrybiškumu, palyginus su vyrais. Rezultatai rodo, kad kuo vyresnio amžiaus žmonės intensyviau patiria teigiamas emocijas, tuo jų bendras psichologinis atsparumas bei pasitikėjimas savimi didesnis. Prasmės suvokimas/drąsa priimti iššūkius nėra statistiškai reikšmingai susijęs su patiriamomis teigiamomis emocijomis. Kuo vyrai ir moterys pasižymi didesniu psichologiniu atsparumu, pasitikėjimu savimi, tuo didesnis jų literatūrinis, muzikinis, rankdarbių darymo bei bendras kūrybiškumas. Taip pat kuo moterys pasižymi didesniu prasmės suvokimas/drąsa priimti iššūkius, tuo jos pasižymi mažesniu rankdarbių darymo bei bendru kūrybiškumu. Kuo vyrai intensyviau patiria teigiamas emocijas tuo jie pasižymi didesniu kūrybiškumu rankdarbių, muzikos srityse bei bendru kūrybiškumu, o moterys - didesniu rankdarbių darymo, muzikiniu, literatūriniu bei bendru kūrybiškumu.lt
dc.description.abstractThe aim - to identify the relationship of positive emotions and creative with the psychological resilience of elderly. The study included 200 (118 females and 82 males) older people. The age of from study participants are 40 years to 61 or more. In order to reveal the elderly experienced emotions were applied Fredrikson, Losada (2005) questionnaire on experienced positive and negative emotions (Positive Affect and the Complex Dynamics of Human Flourishing). To measure the creativity, was used Hocevar (1980) Creative Behavior Inventory, four scales used in the study: literature, music, handicrafts, overall creativity. To measure the psychological resilience was chosen Wagnild and Young psychological resilience scale, which is translated into the Lithuanian language by A. Pranckevičienė, R. Pakrosnis, V. Čepukienė (2006), the study used three scales: the overall resilience, self-confidence, the meaning perception / courage to accept the challenge. Analysis of the results shows that men and women have similar total psychological resilience, self-confidence and the meaning perception/courage to accept the challenge. It is also revealed that men and women experiencing positive emotions in a similar. As for creativity, found that women have a higher creativity in literature, handicrafts and overall creativity, compared with men, and musical creativity does not have differ between men and women. The results show that when elderly experience more positive emotions, that their overall psychological resilience and self-confidence is higher, the meaning perception, and the courage to take the challenge is not statistically significantly related. As men and women are more psychological resilience and self-confidence, that they have the greater creativity in literature, handicrafts and overall creativity. As women have a higher sense perception/courage to accept the challenge, that they have a smaller handicrafts making and overall creativity. Men experience more positive emotions as they have more creativity in handicrafts, music and overall creativity, and women - more in handicrafts, musical, literary and overall creativity.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent77 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectemocijoslt
dc.subjectkūrybiškumaslt
dc.subjectpsichologinis atsparumaslt
dc.subjectemotionsen
dc.subjectcreativityen
dc.subjectpsychological resilienceen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleVyresnio amžiaus žmonių teigiamų emocijų ir kūrybiškumo ryšys su psichologiniu atsparumult
dc.title.alternativeThe Relationship of Positive Emotions and Creative with the Psychological Resistance of Elderlyen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on May 1, 2021

Download(s)

80
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.