Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124779
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Strazdienė, Aina
Title: Miesto ir kaimo suaugusiųjų patiriamo streso sąsajos su sveikatai rizikingu elgesiu
Other Title: Urban and Rural Adult Stress links with Health Risk Behavior
Extent: 62 p.
Date: 24-Jan-2013
Keywords: miestas;kaimas;stresas;sveikatai rizikingas elgesys;city;village;stress;health risk behavior
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti miesto ir kaimo suaugusių patiriamo streso sąsajas su sveikatai rizikingu elgesiu. Tyrime dalyvavo 435 tiriamieji, iš jų didmiestyje apklausti 93 vyrai ir 98 moterys, kaime 105 vyrai ir 139 moterys. Tiriamųjų amžius 20 – 60 metų. Tiriamųjų apklausai naudoti šie klausimynai: Sveikatai rizikingo elgesio inventorius (Health Risk Behaviors Inventory); Patiriamo streso skalė (Perceived Stress Scale); Bendriems duomenims apie tiriamuosius surinkti naudojama A. Griškevičiūtės sukurta anketa. Tyrimo rezultatai parodė, kad vyrai yra fiziškai aktyvesni, rūko ir alkoholio vartoja daugiau, nei moterys. Tačiau tarp vyrų fiziškai aktyvesni yra vyrai gyvenantys didmiestyje, nei kaime. Moterims didesnį fizinį aktyvumą prognozuoja mažesnis amžius, sveikesnę mitybą prognozuoja aukštesnis išsilavinimas, mažesnį rūkymą prognozuoja kaimo vietovė ir vyresnis amžius, mažesnį alkoholio vartojimą prognozuoja darbas. Vyrams didesnį fizinį aktyvumą prognozuoja mažesnis amžius, gyvenimas be poros, didesnį rūkymą prognozuoja vyresnis amžius. Didesnį stresą patiria moterys, nei vyrai. Tačiau vyrų gyvenančių kaime patiriamas stresas yra didesnis, nei didmiesčio vyrų. Didmiestyje gyvenantiems vyrams ir moterims didesnį patiriamą stresą prognozuoja mažesnis fizinis aktyvumas ir prastesnis miegas. Kaime vyrams didesnį stresą prognozuoja didesnis alkoholio vartojimas, moterims prastesnė miego kokybė. Didmiestyje stresas didėja mažėjant fiziniam aktyvumui, prastėjant miego kokybei, didėjant suvartojamam alkoholio kiekiui, didėjant amžiui ir esant bedarbystei. Kaime didesnį patiriamą stresą prognozuoja prastėjanti miego kokybė, didesnis suvartojamo alkoholio kiekis ir gyvenimas be poros.
The aim - to investigate urban and rural adult stress the links between health risk behavior. The study included 435 participants, 93 men and 98 women were interviewed in city and 105 men and 139 women in village. The age range of participants – from 20 to 60 years. Questionnaires used for the interview: Health Risk Behaviors Inventory; Perceived Stress Scale; A. Griškevičiūtė created questionnaire was used for the common data of participants. The results of the survey showed, that men are more physically active, they smoke and consume alcohol more than women. But men living in city are more physically active than men living in rural areas. Women’s higher physical activity is predicted by lower age, healthier nutrition by higher education, lower smoking by the rural area and bigger age, lower alcohol consumption by job. Men’s higher physical activity is predicted by lower age, living without a couple and more smoking is predicted by bigger age. Women experience greater stress than men do. But men living in the rural areas experience greater stress than men living in the city. Men’s and women’s living in the city greater experienced stress is predicted by lower physically activity and worse sleep. For men living in rural area greater stress is predicted by higher alcohol consumption, for women by worse sleep quality. The stress increases with decreasing physical activity, decreasing sleep quality, increased consumption of alcohol content, with increasing age and with unemployment in the city. And the greater stress is predicted by decreasing sleep quality, increased consumption of alcohol content and living without a couple in rural areas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124779
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.