Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124760
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Čičelis, Ramūnas
Title: Jono Meko kūrybos filotopinė žiūra
Other Title: Philotopical Gaze of Jonas Mekas‘ Creation
Extent: 122 p.
Date: 18-Feb-2015
Keywords: Filotopinė individualioji būtis;daiktas;kalba;mediacija;desubjektyvacija;Philotopical individual being;thing;language;mediation;desubjectification
Abstract: Daktaro disertacijoje nagrinėjama filotopinė būtis ir jos santykis su Niekiu poeto ir filmininko Jono Meko kūryboje. Darbe daugiausiai remiamasi filosofo Arvydo Šliogerio išplėtotomis filotopijos idėjomis. Disertacijos metodologija – fenomenologinė, integruojanti literatūrologijos, kinotyros bei filosofijos analitines prieigas. Į Jono Meko kūrinius darbe žvelgiama skiriant filotopijos ypatybes, būdingas minėto autoriaus visai literatūrinei kūrybai bei daugeliui filmų. Pagrindinis dėmesys telkiamas į šias Jono Meko kūrybos problemas: Vakarų modernybės krizę kaip filotopiją konstituojantį faktorių; individo būtį kaip unikalų santykį su Kitu; mediaciją tarp literatūros, kino, bendrojo kultūrinio diskurso ir daikto; desubjektyvaciją; autobiografiškumą. Darbas baigiamas išvadomis, kad Jono Meko kūryba yra filotopinė, nes joje būnama mylinčiai apmąstant vietą – gimtąjį Semeniškių vienkiemį, kuris poetui ir filmininkui yra universalus; Jono Meko literatūros ir kino kalba kūrybinio kelio pradžioje yra fiksuojanti daiktus, vėliau ji virsta daiktus globojančia kalba ir pagaliau pati yra daiktas, sukuriant grafinius eilėraščius bei filmus, kuriems nebūdingas medialumas.
The doctoral thesis analyses the philotopical being and its relationship with the Nothingness in the creative works of poet and film author Jonas Mekas. The paper is mostly based on the ideas of philotopy as developed by Lithuanian philosopher Arvydas Šliogeris. The thesis employs phenomenological methods in integrating the analytical approaches of literature, film studies and philosophy. The study examines Jonas Mekas′ creative works by distinguishing their philotopical specialities that are characteristic for all the literal works and most of the films by this author. The thesis focuses on the following problems of Jonas Mekas′ works: the crisis of Western modernity as the constituent factor of philotopy; the individual being as a unique kind of relationship with the Other; mediation between literature, cinema, the common cultural discourse and the object; desubjectification; autobiographical features. The study ends with a conclusion that Jonas Mekas′ creative works are philotopical because they involve being by describing the place – Semeniškiai, Mekas′ native farm yard that is universal for this poet and film author – with a loving attitude. At the beginning of his creative path, Jonas Mekas′ literary and film language is recording the objects, while later, it turns into the language fostering and patronizing the objects, and finally, the language itself is an object in creating graphic poems and films that are not characteristic of mediation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124760
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

31
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.