Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124715
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Medikienė, Monika
Title: Išsivysčiusių ir besivystančių šalių vartotojų ekonominius lūkesčius lemiančių veiksnių tyrimas
Other Title: Research of determinants of consumer confidence in developed and developing countries
Extent: 115 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Vartotojų lūkesčiai;besivystančios šalys;vartotojų informacijos rinkinys;Consumer confidence;developing countries;information set
Abstract: Šio magistro baigiamojo darbo tikslas yra pasiūlyti vartotojų ekonominius lūkesčius lemiančių veiksnių vertinimo metodą ir jį patikrinti. Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjami vartotojų lūkesčius lemiančių veiksnių teoriniai aspektai. Teorinės analizės rezultate identifikuojamos pagrindinės vartotojų lūkesčius lemiančių veiksnių tyrimų lauko probleminės sritys. Antrojoje darbo dalyje pateikiama identifikuotų probleminių sričių tobulinimui adekvati vartotojų lūkesčius lemiančių veiksnių tyrimo metodika. Tyrimui atlikti naudojami ADL laiko eilučių dinaminiai regresijos modeliai. Trečiojoje darbo dalyje pristatomi išsivysčiusių ir besivystančių šalių vartotojų lūkesčius lemiančių veiksnių tyrimo ES šalių pavyzdžiu rezultatai; atsižvelgiant į tyrimo apribojimus, pateikiamos rekomendacijos tyrėjams, galimos tolimesnių tyrimų kryptys. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, jog ES išsivysčiusių šalių vartotojų lūkesčius daugiausia lemia fundamentalieji makroekonominiai veiksniai, ekonominės politikos neapibrėžtumas ir 2008 m. finansų krizės laikotarpis, o besivystančių ES valstybių vartotojų lūkesčius daugiausia lemia fundamentalieji makroekonominiai veiksniai.
The aim of this master‘s final paper is to suggest a method to evaluate determinants of consumer confidence and to verify it. The first part of the paper deals with the theoretical analysis of determinants of consumer confidence. As a result of the latter, the main problematic areas of determinants of consumer confidence research field are identified. In the second part, to improve identified problematic areas, the method of determinants’ of consumer confidence research is presented. To set the main determinants of consumer confidence there is used a time series ADL model. In the third part, the results are presented and analysed. In reference to research limitations, the recommendations and further areas of research are suggested. Empirical findings of this study showed, that consumer confidence of EU developed countries is driven mostly by fundamental macroeconomic factors, economic policy uncertainty and financial crisis in 2008, while consumer confidence of EU developing countries is driven mostly by fundamental macroeconomic factors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124715
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.