Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlebanskaja, Nina-
dc.contributor.authorPavilonytė, Indrė-
dc.date.accessioned2020-12-23T01:16:45Z-
dc.date.available2020-12-23T01:16:45Z-
dc.date.issued2015-05-25-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/124687-
dc.description.abstractŠio darbo tikslas – pateikti rekomendacinį prekės ženklo vystymo socialiniuose tinkluose modelį. Teorinėje darbo dalyje analizuojamas prekės ženklas ir jo kūrimas, gilinamasi į socialinių medijų sampratą, aptariama jos rūšys ir prekės ženklo vystymo socialiniuose tinkluose ypatumai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami socialiniuose tinkluose funkcionuojantys ir Lietuvos rinkoje žinomi bei įvertinti prekės ženklai. Tyrimui atlikti buvo naudojami du kokybiniai tyrimo metodai t.y., antrinių duomenų analizė ir pusiau struktūruotas interviu, kurie leido identifikuoti prekės ženklo vystymo socialiniuose tinkluose: etapus, iššūkius ir problemines sritis, galimybes, pagrindines taisykles bei principus, kuriais reikėtų vadovautis socialinių medijų platformose. Projektinėje darbo dalyje pateikiamas rekomendacinis prekės ženklo vystymo socialiniuose tinkluose modelis. Nustatyta, kad pradedant vystyti prekės ženklą socialiniuose tinkluose pirmiausia reikėtų sukurti orginalų prekės ženklą, kuris atitiktų įmonės tikslus ir būtų suprantamas tikslinės auditorijos. Kitas žingsnis – prekės ženklo vystymas integruojant atrinktus socialinius tinklus. Toliau yra sukuriamas turinys, kuriuo bendraujama su tiksline auditorija, įkuriami profiliai socialiniuose tinkluose ir vykdoma komunikacija. Galiausiai, apskaičiuojamas ir vertinamas vartotojų įtraukimo rodiklis, analizuojama kokia yra jo įtaka įmonės finansinei sėkmei. Atliekamas rekomendacinio prekės ženklo vystymo socialiniuose tinkluose monitoringas, galintis padėti įmonei įvardinti tobulintinas sritis ir jei reikia vesti prie prekės ženklo keitimo.lt
dc.description.abstractThe aim of this diploma paper is to propose recommendatory brand development model in social networks. The theoretical part analyze the general meaning of brand and it design, go deep into the social media concept, discuss its types and brand development features in social networks. The analytical part present brands which are functioning in social networks, well-known and evaluated in Lithuanian market. In survey were used two qualitative research methods in, secondary data analysis and semi-structured interview. The results of survey helped to identify the brand development in social networks: stages, challenges and problem areas, opportunities, basic rules and principles that should guide in social networking platforms. The third part of this paper present recommendatory brand development model in social networks. It was found that starting to develop the brand in social networks first of all company has to create an original brand that would be understandable for target audience and meet the company's objectives. Next step is the brand development, integrating selected social networks. After this company has to create the content and profiles in social networks through which will communicate with the target audience. Finally, customers engagement rate should be evaluated and analyzed it impact on the company's financial success, setting which social networks are effective and which are not. Monitoring of recommendatory brand development model in social networks can help the company to identify areas for improvement and if needed lead it to rebranding.en
dc.description.sponsorshipEkonomikos ir vadybos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent72 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectPrekės ženklaslt
dc.subjectvystymaslt
dc.subjectsocialiniai tinklailt
dc.subjectBranden
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectsocial networksen
dc.subject.otherEkonomika / Economics (S004)-
dc.titlePrekės ženklo vystymas socialiniuose tinkluose: iššūkiai naujojoje marketingo erojelt
dc.title.alternativeBrand development in social networks: challenges in the new era of marketingen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptMarketingo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

103
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.