Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124601
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Tamoliūnė, Giedrė
Supervisor: Zuzevičiūtė, Vaiva
Title: Mokymosi patirčių daugiakultūrinėje aplinkoje kompleksiškumas
Other Title: The complexity of learning experiences in a multicultural environment
Extent: 86 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: kultūra;daugiakultūriškumas;tarpkultūrinis švietimas;culture;multiculturalism;intercultural education
Abstract: Magistro darbo tikslas yra atskleisti mokymosi patirčių daugiakultūrinėje aplinkoje pobūdį. Darbe siekiama atsakyti į probleminį tyrimo klausimą: koks yra mokymosi patirčių daugiakultūrinėje aplinkoje pobūdis? Tyrimo objektas – mokymosi daugiakultūrinėje aplinkoje patirtys. Magistro darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje yra analizuojama kultūros, tarpkultūriškumo ir daugiakultūriškumo teoriniai aspektai. Antroje darbo dalyje, yra analizuojami rezultatai, gauti atlikus kokybinį tyrimą. Galiausiai yra pateikiamos išvados bei rekomendacijos tarpkultūrinio švietimo organizavimui ir vykdymui. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokymasis daugiakultūrinėje aplinkoje suteikia žmogui įvairių patirčių: profesinių ir akademinių žinių, ugdo žmonių kultūrinį sąmoningumą, padeda jiems įsisąvinti savo kultūrinį identitetą, jį kritiškai įvertinti, suvokiant, kad ir kitos kultūros kultūra yra vertybė ir unikumas. Mokymasis daugiakultūrinėje aplinkoje ugdo žmonių gebėjimą priimti kritiką, įveikti kalbos barjerus, bei suvokti, jog tokioje aplinkoje, neverbalinė kalba yra svarbesnė už verbalinę. Remiantis gautais tyrimo rezultatais galima teigti, jog žinių apie kitas kultūras turėjimas ir emocinis jautrumas dar nesudaro prielaidų mokančios gyventi kartu visuomenės ir tarpkultūrinio švietimo sukūrimui. Tam be galo svarbus yra elgsenos aspektas, kuris, kaip atskleidė atliktas tyrimas, yra sunkiausiai pasiekiamas, o kartais išvis nepasiekiamas. O taip pat išryškėjo, jog mokymosi patirtys yra ne tik įvairios, bet ir netikėtos, prieštaringos ir net priešingos, todėl galima teigti, mokymosi daugiakultūrinėje aplinkoje patirtims būdingas kompleksiškumas.
The aim of this work is to reveal the character of the learning experiences in a multicultural environment. The research problem question is: what is the character of learning experiences in a multicultural environment? Research object – learning experiences in a multicultural environment. Master thesis consists of two parts. Concepts of culture, multiculturalism and interculturalism are distinguished as well as the conception of intercultural education and it’s situation in a multicultural society are distiguished in theoretical part. The results of the qualitative research are presented in a second part. Finally, conclusions and recommendation for implementation of intercultural education and future researches are presente. The analysis of learning experiences revealed that learning in a multicultural environment allows learner to achieve diverse experiences such as gaining professional, academical knowledge, improving cultural consciousness, helps to realize one’s cultural identity, to value it critically by understanding that other cultures are worth and unique as well. This experience as well learns to accept critique and overcome learning barrier by understanding that in multicultural environment non-verbal language can be more important than verbal. The results of the analysis revealed that learning experiences encompass mostly knowing and emotional aspects but doesn’t encompass behaviouristic aspect which is most hardly achievable but at the same time most important step towards a learning to live together society. As well, it was identified, that learning experiences in a multicultural environment is not just various but as well contradictory and sometimes even opposing. That is why it can be claimed that complexity is a characteristic of learning experiences in a multicultural environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124601
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.