Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124552
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Radzevičienė, Viktorija
Title: Lietuvos aviacijos muziejaus išteklių pritaikymo galimybės turizmo reikmėms
Other Title: The possibilities of Lithuanian aviation museum resources' adjustment for tourism
Extent: 105 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: Lietuvos aviacijos muziejus;lėktuvai;pritaikymas turizmui;Lithuanian aviation museum;planes;adjustment for tourism
Abstract: Šiame darbe pristatoma Lietuvos Aviacijos muziejaus istorija, dabartinė jo veikla bei muziejaus eksponatai, jų kultūrinė vertė. Taip pat kalbama apie vieną iš LAM išteklių – S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą, jo, kaip paveldo objekto problematiką, galimas sąsajas su LAM. Darbe nagrinėjami užsienio valstybių analogiški aviacijos muziejai, jų veikla lyginama su Lietuvos Aviacijos muziejumi. Paskutiniame darbo skyriuje kalbama apie LAM ir aerodromo bendradarbiavimą, siekiant populiarinti aviacinį kultūrinį turizmą. Aviacijos muziejuje sukaupti eksponatai atspindi visą Lietuvos aviacijos raidą.
This work presents the history of the Lithuanian Aviation Museum, its current activities, and the Museum's exhibits, along with their cultural value. Also, it describes one of the LAM resources – the airfield of S. Darius and S. Girėnas and the potential association with the LAM. The work analyses similar aviation museums in foreign countries, comparing their activities with the Lithuanian Aviation Museum. The last chapter is dedicated to the cooperation between the LAM and the airfield in order to promote the aviation cultural tourism. Exhibits of the Lithuanian Aviation Museum reflect the entire development of the Lithuanian aviation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124552
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.