Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124502
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Mikitiukas, Audrius
Title: Kodėl vedybinė sutartis gali tapti kliūtimi galiojančiai kanoninei santuokai?
Other Title: Why nuptial contract can become impediment for canonical marriage?
Extent: 62 p.
Date: 3-Jun-2008
Keywords: kanonai;vedybinė sutartis;teisė;nuptial contract;canonical marriage;law
Abstract: Magistrinio darbo tema – “Kodėl vedybinė sutartis gali tapti kliūtimi kanoninei santuokai?”. Darbas sudarytas iš 4 dalių. Pirmojoje darbo dalyje remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu ir 1983 metų Kanonų Teisės Kodeksu yra nagrinėjama santuokos institucijos samprata. Aptariama santuokos samprata pagal Lietuvos Respublikos Civilinį Kodeksą ir pateikiami santuokos sudarymui keliami reikalavimai. Nagrinėjami bažnytinės teisės reikalavimai kanoninės santuokos sudarymui bei pateikiama kanoninės teisės ir civilinės teisės bendrumai santuokos atžvilgiu. Antroji darbo dalis skirta vedybų sutarties teisinio reglamentavimo nagrinėjimui. Aptariama vedybų sutarties samprata ir kilmė. Remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu pateikiama vedybų sutarties sudarymo procedūra ir įsigaliojimas, taip pat išanalizuojamos sąlygos vedybų sutarties pakeitimui ir nutraukimui. Trečiojoje darbo dalyje kalbama apie bažnytinės santuokos negaliojimą dėl išankstinio susitarimo. Vedybų sutartis čia įvardijama kaip išankstinsi susitarimas su ateitį numatančia sąlyga. Remiantis 1983 metų Kanonų Teisės Kodeksu apariama santuokos su sąlyga negaliojimas ir išankstinės sąlygos prieštaravimas santuokos vienumui ir neišardomumui. Ketvirtojoje dalyje, remdamiesi bažnyčios Mokymu aptariame pastoracinius uždavinius, siekiant santuokos sakramentiškumo ir kilnumo užtikrinimo.
Team of diploma work for master degree is: Why nuptial contract can become impediment for canonical marriage? Diploma work is made from 4 parts. According to the Lithuanian Republic Civil Law and Code of Canon Law in the first part of work is presenting definition of marriage institution. There are discussing about marriage in public law and in Church law. In the 2nd part of work is written about nuptial contract and this contract rights. Firstly there are talking about definition of nuptial contract and derivation. According to the Lithuanian Republic Civil Code is presenting nuptial contract formation procedure and this contract come into effect. Also is written about nuptial contract change and break procedure. In the 3rd part of diploma work is present invalidity canonical marriage. This canonical marriage invalidity is because marriage contract is made with future contract. In the 4th part of work is described pastoral care of sacramental marriage.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124502
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.