Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1245
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Lydeka, Zigmas;Žaliauskas, Žilvinas Danielius
Title: Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos valstybės išlaidoms ir jų struktūrai, tyrimas
Other Title: Research about factors that affect Lithuanian public expenditure and its structure
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 7, nr. 1, 2013
Extent: p. 13-29
Date: 2013
Keywords: Valstybės išlaidos;Išlaidų struktūra;Išlaidų dinamika;Lietuva;Government expenditure;Government expenditure structure;Expenditure dynamics;Lithuania
Abstract: Straipsnyje pristatomas tyrimas apie ekonominius kintamuosius, kurie turi įtakos valstybės išlaidoms ir jų struktūrai Lietuvoje 2000–2012 metais. Tyrimo metu nagrinėtos ir vertintos priklausomybės tarp rekomenduotinų kintamųjų. Tyrimo metu apžvelgta valstybės valdžios išlaidų dinamika, struktūra ir jos pokyčiai. Tyrimas atliktas naudojantis palyginamąja, regresine ir koreliacine analizėmis. Galima pastebėti, kad šios srities tyrimų nėra daug, o esami tyrimai yra informacinio pobūdžio, gauti rezultatai gali būti pritaikyti tik išsivysčiusioms ekonomikoms arba regioninėms sąjungoms. Tyrimo metu pasirinkti veiksniai suskirstyti į tris grupes pagal jų stiprumo poveikį, taip pat nustatyti struktūriniai pokyčiai valstybės išlaidose
This article presents research about factors that affect Lithuanian public expenditure and its structure during 2000–2012. The study identifies and evaluates the relationships between the chosen variables. The research was carried out using comparative, regression and correlation analysis. It was noticed that the number of research in this field is low, especially in Lithuania. Most of existing research is of information nature or there is a separate micro or macro-level research. Selected factors are grouped into three groups according to their strength of impact in this study. Structural changes in government spending are also identified
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1245/1/ISSN1822-7996_2013_V_7.N_1.PG_13_29.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1245
https://doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2013.7.1.1
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2013, nr. 7(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

227
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.