Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124458
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Skyrienė, Gintarė
Title: Svetimkraščio žinduolio ondatros (Ondatra zibethicus) paplitimas, genetinė įvairovė ir helmintai
Other Title: The distribution, genetic diversity and helminths of alien mammal muskrat (Ondatra zibethicus)
Extent: 122 p.
Date: 18-Nov-2014
Keywords: ondatra;paplitimas;genetika;helmintai;poveikis;muskrat;distribution;genetics;helminths;impact
Abstract: Ondatra yra svetimkraštis pusiau-vandens žinduolis, kuris buvo introdukuotas iš Šiaurės Amerikos į įvairius regionus visame pasaulyje. Šio darbo tikslas – ištirti svetimkraščio žinduolio ondatros (Ondatra zibethicus) paplitimą, genetinę įvairovę ir helmintus. Šiame moksliniame darbe įvertintas ondatros paplitimas ir gausumas Lietuvoje parodė, kad jie skirtinguose Lietuvos regionuose yra nevienodi, skirtingais metais svyruoja, įvairiuose vandens telkiniuose ženkliai krenta. Todėl ondatros poveikis vietinėms rūšims ir bendrijai, buveinių ir ekosistemų funkcionavimui yra nežymus ir lokalus. Iki šiol invazinio gyvūno genetinei struktūrai dėmesio buvo skirta labai mažai, todėl panaudojant DNR mikrosatelitinius žymenis ištirta genetinė įvairovė. Pirmą kartą įvertinta Lietuvos ondatrų populiacijų genetinė analizė ir genetinė įvairovė, kuri buvo mažesnė antrinėje (Lietuvos) introdukcijos vietovėje, nei pirminėje (Karelijos (Rusijos)), ar aborigeninėse Kanados populiacijose. Ondatrų helmintų ištirtumas, leido įvertinti, kad veikiant aklimatizacijai ondatra neteko amerikinės kilmės parazitų. O palyginus helmintų fauną ir helmintų užsikrėtimo rodiklius buvo nustatyta, kad jie didesni didžiausio ondatros skaitlingumo metais (1973-1975 m.) negu smarkiai sumažėjusio (2001-2014 m.). Ištirtas ondatrų skaičius leidžia daryti prielaidą, kad jos helmintologinis poveikis žmonėms ir aplinkai yra mažas.
The muskrat is an alien semi-aquatic mammal which was introduced to various regions around the world from North America. The aim of the study – to investigate the distribution, genetic diversity and helminths of alien mammal muskrat (Ondatra zibethicus). The evaluated distribution and the abundance of muskrats showed that it are not the same, very varying in different years and falling significantly in the various water bodies in Lithuania. Therefore, the impact of muskrats on native species and communities, habitats and ecosystems are insignificant and localized. Until now, the attention to the genetic structure of this invasive animal was very little. The genetic analysis and genetic diversity of the population of muskrats was assessed for the first time in Lithuania. The genetic diversity was studied using the microsatellite DNA markers. This allowed for the evaluation that the genetic diversity was lower in Lithuania than Karelia (Russia) or native Canadian populations of muskrat. After the evaluation of helminthological analysis were determined that the muskrat has lost American origin parasites after the period of acclimatization. The comparison of the helminth community structure and infection rates of muskrat were determined that it were higher in the highest numerosity of muskrat’s abundance (in 1973-1975) to comparing the period than it significantly reduced (in 2001-2014). Investigated number of muskrats suggests that the helminthological impact of muskrat to humans and the environment is low.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124458
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

27
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.