Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124385
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Puodžiukaitytė, Inga
Title: Ar teritorija grįstas draudimo įmokų taikymas nepažeidžia laisvo asmenų judėjimo principo?
Other Title: Whether the territory based insurance premiums application does not violate the principle of the free movement of persons?
Extent: 40 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: draudimas;laisvas asmenų judėjimas;draudimo įmokos;principle of the free movement of persons;MTPL;insurance premiums
Abstract: Vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos tikslų yra sukurti bendrą rinką, kurioje laisvai judėtų prekės, asmenys, paslaugos ir kapitalas. Direktyvos, susijusios su su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, skirtos panaikinti apribojimus ir palengvinti laisvą asmenų judėjimą transporto priemonėmis. Kadangi direktyvos turi būti aiškinamos jų siekiamų tikslų įgyvendinimui pasiekti, tai vienas iš prioritetinių transporto priemonių draudimo direktyvų tikslų yra prisidėti prie laisvo asmenų judėjimo principo įgyvendinimo. Lietuvos draudimo rinkoje taikoma praktika, kai sudarant transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis draudimo įmokos nustatomos pagal tai, jog transporto priemonė bus naudojama kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Tad buvo siekiama išsiaiškinti, ar galima apriboti draudimo sutarties galiojimą teritoriniu atžvilgiu ir ar tokios praktikos taikymas nepažeidžia laisvo asmenų ir transporto priemonių judėjimo principo. Viršnacionalinė teisė nesuteikia galimybės skirstyti draudimo apsaugos galiojimo teritoriniu atžvilgiu. Pagal TPVCADĮ nuostatas, numatoma galimybė sudaryti draudimo sutartį, kuri galiotų tik ES erdvėje (analogiška nostata įtvirtinta ES direktyvose), arba kuri galiotų ES erdvėje ir kitose valstybėse. Tad tiek ES teisė, tiek nacionaliniai įstatymai suteikia teisę plėsti draudimo sutarties galiojimo teritoriją, tačiau nesuteikia galimybės siaurinti draudimo sutarties galiojimo ES erdvėje. Lietuva, įgyvendindama direktyvų tikslus, turi pasirinkti tinkamus būdus ir priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taikymas, ginantis ne vien trečiųjų asmenų teises, bet užtikrinantis ir tinkamą draudėjo ir draudiko santykių reglamentavimą. Taip pat turi vykdyti bendrą ES politiką ir atsižvelgti, jog laisvo asmenų ir transporto judėjimo principas nebūtų pažeidžiamas. Siekti, jog būtų išsaugomas socialinis draudimo tikslas – apsaugoti draudėjo turtinius interesus, kai už draudimo įmoką draudikas prisiima riziką suteikti draudimo apsaugą (tiek draudėjui, tiek tretiesiems asmenims) visoje ES teritorijoje. Tai gali būti pasiekiama nacionaliniuose įstatymuose nurodant draudimo įmokų diferencijavimo kriterijus, kurie užtikrintų, jog draudikai, nustatydami draudimo kainą, nepažeistų laisvo asmenų judėjimo principo ir draudimo sutartis suteiktų tokią draudimo apsaugą visoje ES, kokios reikalauja ES teisė.
One of the most important objectives of European Union is to create a single market with free movement of goods, persons, services and capital. Although the insurance assigned to service sector, however, the EU directive, relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, designed to remove, firstly free movement of persons and vehicles in territory of EU limits. On EU internal market is intended to ensure a level playing-field Motor Third Party Liability Insurance (MTPL) area. It is also aimed at ensuring compensation for the victims of road accidents. The aim of EU motor insurance directives that MTPL be valid in all the Member States of the EU and the Member States of the European Economic Area (EEA). Motor insurance market determination of two separate vehicle - Motor Own Damage Insurance, also known CCI – Casualty and Collision insurance, and Motor Third Party Liability Insurance. National legislation shall specify the Motor Own Damage Insurance. In order to facilitate the movement of travellers among Member States of EU were enshrined MTPL system, which is governed by legislation in both EU and Member States' national legislation. Damage caused by third parties and guaranteed by EU legislation, while the system of civil liability shall be determined by Member States' national legislation. Each Member State has a duty to set up such a system which ensures that all vehicles registered in that Member State to be insured MTPL. EU Member States are free to set their own civil liability systems, in particular by means of transport that damage must be repaired, the extent of these damages and individuals who were compensated. Given freedom to choose measures, but MTPL system must be implemented in accordance with objectives of EU directives, and can‘t delete effectiveness of First, Second and Third directives. Free movement of persons and vehicles within territory of EU guarantee has already predicted first directives, relating to insurance against civil liability in respect of use of motor vehicles, as well as aim of operation is attained and in subsequent Directives. This only proves that directive was intended to lift restrictions and to facilitate free movement of persons and vehicles. Where Directive should be interpreted to achieve objectives pursued by them, it is one of priority objectives of vehicle insurance directives is to contribute to the implementation of principle of free movement of persons.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124385
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.