Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124347
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGustainienė, Loreta-
dc.contributor.authorCibulskytė, Agnė-
dc.date.accessioned2020-12-23T00:53:44Z-
dc.date.available2020-12-23T00:53:44Z-
dc.date.issued2008-06-05-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/124347-
dc.description.abstractŠiuolaikinėje organizacijoje vis svarbesnę vertę turi darbuotojas ir asmeninės jo savybės, kadangi daugėja įrodymų, kad nuo darbuotojo asmeninių savybių priklauso pasitenkinimas darbu bei darbo kokybė. Teigiami charakterio bruožai žmogui padeda dirbti, didinti darbo našumą, gerinti jo kokybę. Pagrindinė mokslinių tyrimų, susijusių su teigiamais charakterio bruožais, idėja yra ta, kad harmoningai nugyventas gyvenimas pabrėžiant pagrindines charakterio stiprybes gali būti pilnavertis ir produktyvus tiek darbe, tiek visuomenėje. Svarbus veiksnys numatant darbuotojų pasitenkinimą darbu yra ir darbo charakteristikos, kurių pasireiškimas užtikrina darbuotojo veiklos efektyvumą. Šio darbo tikslas yra nustatyti ir pagrįsti šių prielaidų patikimumą, išsiaiškinant ryšius tarp teigiamų charakterio bruožų, darbo charakteristikų ir pasitenkinimo darbu. Tyrime dalyvavo 136 tiriamieji (iš kurių 51 vyras ir 85 moterys), dirbantys įvairiose paslaugas teikiančiose įmonėse Vilniuje. Pasitenkinimas darbu buvo matuotas P. E. Spector Pasitenkinimo darbu klausimynu, sudarytu 1994 m. Teigiami charakterio bruožai matuoti Stiprybių ir Dorybių klasifikacijos trumpąja forma, sukurta Peterson ir Seligman 2003 m. bei Subjektyvia laimės skale, sudaryta Lyubomirsky 1999 m. Darbo charakteristikos matuotos Darbo diagnostikos klausimynu, sudarytu Taber, Beehr ir Walsh 1985 m. Tyrimo rezultatai parodė, kad bendras pasitenkinimas darbu statistiškai patikimai skyriasi lyties atžvilgiu. Skirtumų tarp moterų ir vyrų pasitenkinimo darbu su amžiumi, stažu esamoje darbovietėje bei šeimynine padėtimi rasta nebuvo. Rasti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp teigiamų charakterio bruožų ir lyties, stažo esamoje darbovietėje, šeimyninės padėties, amžiaus, tačiau laimės vertinimas sociodemografinių duomenų atžvilgiu nesiskyrė. Su bendruoju pasitenkinimu darbu turi reikšmingą teigiamą ryšį kūrybiškumo ir narsumo stiprybės, taip pat išminties ir žinių bei drąsos dorybės. Be to, buvo nustatyta, jog įgūdžių įvairovės, autonomiškumo, užduoties reikšmingumo, užduoties identiškumo ir grįžtamojo ryšio rodiklių įvertinimai turi reikšmingą teigiamą ryšį su pasitenkinimu darbu. Didėjant šių darbo charakteristikų išreikštumui, didėja pasitenkinimas darbu.lt
dc.description.abstractEmployee and his individual characteristics become more and more important in the modern organizations. Growing evidence show that job performance and job satisfaction depend on personal resources. According to the scientific literature positive character traits help person to work and improve productivity in organizations. Positive psychology focuses on resources in human character strengths wich enable a good life if highly developed. Important factors as well as character traits in predicting employee’s job satisfaction are job characteristics. The aim of this study is to discover and to determine the validity of these proposings by finding out the correlations between positive character traits, job characteristics and job satisfaction. Survey with 136 (51 men and 85 women) customer service employees across various organizations in Vilnius were conducted. Job satisfactions was assessed by Job Satisfaction Survey developed by P. E. Spector in 1994. Positive character traits were assessed by the VIA Classification of Strengths and Virtues, developed by Peterson and Seligman in 2003 and Subjective Happiness Scale developed by Lyubomirsky in 1999. Job Characteristics were assessed by Job Diagnostic Survey developed by Taber, Beehr and Walsh in 1985. The results showed statistical difference between job satisfaction and gender. There were no relation between job satisfaction with age, job lenght and marital status between men and women. Results also showed statistically significant differences between positive character traits and gender, age, job lenght, marital status. Though there were found no significant differences between happiness and these sociodemographic characteristics. Strengths of bravery and originality, as well as virtues of courage, wisdom and knowledge, have positive significant correlations with job satisfaction. Furthermore, skill variety, task identity, task significance, autonomy and feedback have positive correlations with job satisfaction.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent77 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectpasitenkinimas darbult
dc.subjectteigiami charakterio bruožailt
dc.subjectdarbo charakteristikoslt
dc.subjectjob satisfactionen
dc.subjectpositive character traitsen
dc.subjectjob characteristicsen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleTeigiamų charakterio bruožų ir darbo charakteristikų sąsajos su pasitenkinimu darbult
dc.title.alternativeThe relationship between positive character traits, job characteristics and job satisfactionen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.