Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124334
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVaržinskienė, Laura-
dc.contributor.authorPrušinskienė, Samanta-
dc.date.accessioned2020-12-23T00:53:01Z-
dc.date.available2020-12-23T00:53:01Z-
dc.date.issued2014-05-26-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/124334-
dc.description.abstractSocialinės veiklos planavimas ir organizavimas socialinės globos namuose žmonėms su proto ir psichine negalia – sudėtinga problema. Ji reikalauja atsižvelgti į objektyvius, bei subjektyvius momentus ir pagaliau į poreikius, lūkesčius. Žinant gana ribotas mūsų šalies valstybinio biudžeto galimybes, socialinės globos institucijose turėtų būti ne tik didinamas socialinio personalo skaičius, bet ir gerinama jų darbo kokybė, teikiamos naujos socialinės paslaugos. Nes tik nuo idėjų pastangų, benradarbiavimo priklauso, ar pavyks mūsų globojamam žmogui gyventi visapusišką gyvenimą. Šio tyrmo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo veiklos organizavimo tobulinimą, teikiant pagalbą asmenims turintiems proto ir psichinę negalią. Tyrimo objektas yra - socialinio darbuotojo veiklos organizavimo tobulinimas dirbant su proto ir psichinę negalią turinčiais asmenimis. Pirmoje dalyje aprašome socialinių paslaugų teikimo organizavimą, taip pat apie socialinę pagalbą proto ir psichinę negalią turintiems asmenims Lietuvoje. Antroje dalyje analizuojame socialinio darbuotojo veiklą ir jos organizavimą, bei kokius darbo metodus taiko socialiniai darbuotojai dirbantys su proto ir psichinę negalią turinčiais asmenimis. Trečioje dalyje aprašomas tyrimo organizavimas ir metodologija. Kokybinio tyrimo metu naudojant pusiau struktūruoto interviu metodą buvo apklausta 7 socialiniai darbuotojai dirbantys su proto ir psichinę negalią turinčiais asmenimis. Šiuo tyrimu buvo siekiama atskleisti socialinio darbuotojo veiklos organizavimo tobulinimą, teikiant pagalbą asmenims turintims proto ir psichinę negalią. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad socialinės globos namai teikia įvairias paslaugas, tačiau nekokybiškai, kadangi didelis socialinių darbuotojų darbo krūvis. Socialinio darbuotojo veiklos organizavimo tobulinimui padėtų: komandinis darbas, pasikeitęs vadovų požiūris į socialinių darbuotojų darbą, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis ir bendravimas su artimaisiais.lt
dc.description.abstractPlanning and organizing social worker’s job in social care homes with mentally handicapped and psychotic patients is an urgent issue. It requires to refer to objective and subjective aspects as well as needs and expectations. Due to limited national budget, institutions of social care urge to enhance the number of social staff, improve the quality of their work let alone new social services have to be installed. It is obvious that ideas, efforts, cooperation induce the scope of the multisided lifestyle a handicapped person might lead. The aim of this research is to analyze the improvement of social worker’s job organization providing assistance to mentally handicapped and psychotic patients. The object of the research is Improvement of social worker’s job organization while working with mentally handicapped and psychotic patients. The first part embraces a description of organizing social care services as well as social assistance to mentally handicapped and psychotic patients in Lithuania. The second part outlines the analysis of social worker’s job and its organization. The third part reveals the methodology and carrying out of the research. The qualitative research included semi structured interview and 7 social workers working with mentally handicapped and psychotic patients were interviewed. The result of the research revealed that social care homes provide with a great variety of services though of very poor quality as they have to do a tremendous load of work. Group work, executives changed standpoint to social workers tasks, cooperation with other institutions and relatives contribute to the improvement of social worker’s job organization.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent72 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsocialinis darbaslt
dc.subjectveikloslt
dc.subjectorganizavimaslt
dc.subjectsocial worken
dc.subjectbusinessen
dc.subjectorganizationen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSocialinio darbuotojo veiklos organizavimo tobulinimas dirbant su proto ir psichinę negalią turinčiais asmenimislt
dc.title.alternativeImprovement of social worker’s job organization while working with mentally handicapped and psychotic patientsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on May 1, 2021

Download(s)

148
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.