Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124322
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Paliukas, Mantas
Title: Can indirect purchasers recover damages arising from price fixing violations of competition law in Lithuania?
Other Title: Ar netiesioginių pirkėjų nuostolių, atsiradusių dėl konkurencijos teisę pažeidžiančių kainų nustatymo susitarimų, atlyginimas yra galimas Lietuvoje?
Extent: 55 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: competition law;cartels;indirect purchasers;civil liability;konkurencijos teisė;karteliai;netiesioginiai pirkėjai;civilinė atskakomybė
Abstract: Cartels are one of the most damaging antitrust violations, capable of causing widespread direct and indirect damage through illegally increased prices to those who have purchased the product directly and in directly - through resale due to pass on of overcharge. In Europe, cartels are mostly discovered and sanctioned by public enforcement agencies, however cases, where victims seek compensation for the harm from the members of the cartel are almost non-existent. While direct purchasers – usually big companies with considerable financial resources - can seek redress on their own or aggregate their claims in small groups. The indirect purchasers who also suffer harm due to pass on of overcharge and, generally, have low value and scattered claims, do not have such luxury as they lack incentives to overcome rational apathy caused by complex, expensive, uncertain litigation and only small potential rewards. This thesis analyses whether indirect purchasers can de facto exercise their right to claim damages under current Lithuanian legal framework, also, taking into account, recent developments in the EU, which enacted a directive aimed to harmonize and incentivize private antitrust enforcement in members states. In addition to that, the analysis evaluates core elements of private antitrust enforcement system in the U.S., which were considered for implementation by EU, but eventually rejected as incompatible in Europe. After conducting an analysis it was determined, that Lithuania does not provide any significant incentives for indirect purchaser to bring damage claims against cartels, whose illegal conduct was the cause of injury. The reason for that is the lack of tools to overcome rational apathy of indirect purchaser induced by their low value claims and expensive, uncertain and complex litigation. EU developments also do not create any significant changes to incentivize indirect purchasers actions for antitrust damages. In authors opinion, the only way, to change this situation is to adopt mechanisms used in U.S. like opt-out class actions and punitive damages, which coupled with lawyer contingency fee arrangements could notably change the scene of private antitrust enforcement in Lithuania as can be seen from U.S. experience. However due to constitutional restrictions such changes can only come with enough political will to make them, otherwise indirect purchasers right to compensation of damages caused by cartels will only have a declaratory character.
Karteliniai susitarimai ir kiti konkurencijos teisei prieštaraujantys veikmai, kuriais neteisėtai padidinama konkrečių produktų kainą sukelią žalą ne tik jų tiesioginiams pirkėjams, tačiau ir netiesioginiams – tiems kurie tuos produktus perperka, kadangi įmonės dalį neteisėto antkainio paprastai perleidžia savo pirkėjams inkorporajant jį į pardavimo kainą. Tiesioginiai pirkėjai, kurie dažniausiai yra didesnės įmonės ir turi daugiau finansinių resursų gali siekti nuostolių prisiteisimo iš kartelių vieni ar susibūrę į nedideles grupeles, tačiau netiesioginiai pirkėjai, turintys mažiau resursų negali to padaryti, kadangi jų patirta žalą yra ženkliai mažesnio dydžio, o bylos dėl žalos prisiteisimo iš katelinių susitarimų dalyvių yra sudėtingos, brangios ir rizikingos. Tokioje situacijoje galimybė prisiteisti sąlyginai nedidelę sumą neatsveria bylinėjimosi išlaidų ir rizikos, ko pasėkoje netiesioginių pirkėjų neveikimas yra racionalios apatijos išdava. Šiame darbe yra analizuojama netiesioginių pirkėjų faktinė galimybė pasinaudoti savo teise į žalos atlyginimą už kartelio padarytą žalą Lietuvoje. Analizė apima tiek Lietuvos, tiek Europos sąjungos, tiek Amerikos teisę ir jų siūlomus įrankius netiesioginių pirkėjų teisei į žalos atlyginimą įgyvendinimui. Įvertinus situaciją tiek Lietuvoje, tiek ES, darytina išvada, kad nei Lietuva, nei ES nesudaro būtinų sąlygų, kad netiesioginiai pirkėjai galėtų įgyvendinti savo teisę. Autoriaus nuomone, vienintelis būdas pakeisti situaciją, yra imtis radikalių veiksmų ir pasinaudoti Amerikoje naudojamais teisiniais įrankiais kaip atsikyrimo grupės ieškiniai bei teisė prisiteisti baudinius nuostolius, kuriuos papildant sėkmės mokesčio susitarimais tarp netiesioginių pirkėjų ir advokatų būtų įmanoma iš esmės pakeisti netiesioginių pirkėjų padėtį, siekiant nuostolių atlyginimo. Nepaisant to, dėl konstitucinių apribojimų tokius įstatymo pakeitimus galima padaryti tik įstatymų leidėjo politinės valios dėka, priešingu atveju netiesioginių pirkėjų teisė į kartelių padarytų nuostolių atlyginimą bus tik deklaratyvaus pobūdžio.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124322
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.