Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124202
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Izokaitienė, Rita
Title: Kaime gyvenančių žmonių savanorystės patirtys
Other Title: The Volunteering Experiences of Village People
Extent: 59 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: savanorystė;savanoriavimo patirtys;savanoriavimo motyvai;volunteering;experiences of volunteering;motives for volunteering
Abstract: Savanorystė vaidina svarbų vaidmenį, siūlydama visuomenės problemų sprendimus. Savanorystės pripažinimas, skatinimas, parama bei bendradarbiavimas yra ypač svarbūs tam, kad savanoriškos veiklos siekiai taptų realūs. Šiame darbe analizuojamos kaime gyvenančių žmonių savanorystės patirtys ir jų reikšmė savanorystės plėtrai. Tyrimu siekiama išsiaiškinti savanoriavimo patirtis ir jų reikšmę tolimesnei savanoriavimo motyvacijai, lemiančiai apsisprendimą tęsti savanorišką veiklą. Teigiama savanorystės patirtis sąlygoja savanorių lūkesčių pasitvirtinimą ir motyvaciją toliau dirbti savanorišką darbą. Tyrimo objektas – kaime gyvenančių žmonių savanorystės patirtys. Tyrimo tikslas - išanalizuoti žmonių savanoriavimo patirtis kaimo vietovėse. Rengiant darbą atliktas kokybinis tyrimas. Tikslinės atrankos principu pasirinkti tyrime dalyvaujantys asmenys – kaime savanoriaujantys savanoriai. Tyrime dalyvavo 6 savanoriai. Jų apklausai naudotas pusiau struktūrizuotas interviu klausimynas. Tyrimo metu gautų duomenų analizei pasirinktas content analizės metodas, išskiriant pagrindines prasminių vienetų kategorijas, atskleidžiančias savanoriavimo patirčių įvairovę. Tyrimo rezultatai: Savanoriavimo patirtys – tai socialinių gebėjimų ugdymas(is), tarpasmeninio bendravimo gebėjimų tobulėjimas, asmeninių savybių ugdymasis, žinių ir patirties kaupimas, požiūrio į gyvenimą formavimas, komandinio darbo ir problemų sprendimo gebėjimų lavinimas. Savanoriavimo motyvų, lūkesčių ir patirčių santykis sudaro tolimesnės savanoriškos veiklos tąsos pagrindą.
Volunteering is playing significant role offering solutions to social problems. The recognition of volunteering, promotion, support and collaboration are especially important making the aspirations of volunteering come true. The volunteering experience of village people and it‘s meaning for volunteering expansion are analyzed in this work. The work helps to find out voluntering experiences and their significance developing further volunteering motivation, which determinates decision to go on. The positive volunteering experiences fulfills the expectations of volunteers, what is important for further volunteering activity. The object of research - voluntering experiences of village people. The aim of research – to analyse voluntering experiences of village people. The ground of the work is qualitative research. The volunteers that are volunteering in village were chosen by target selection. There were participated 6 volunteers. The semi-structured interview was used for this research. The date was analysed by the method of content analysis, which basicly marks out the main categories of semantical units. These units reveals the variety of volunteering experiences. The results of research: the volunteering experiences appears like nurture of social abilities, improving of interpersonal communication abilities, training of personal qualities, gathering of knowledges and proficiency, the formation of standpoint, cultivation in teamworking and problems solving. The proportion among the motives, expectations and experiences of volunteering creates the basement for further continuation of volunteering activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124202
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on May 1, 2021

Download(s)

35
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.