Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124185
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Imbrasaitė, Vaida
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Ukmergės miesto kultūros paveldo išteklių pritaikymas turizmui
Other Title: Cultural heritage resources adaptation for tourism of Ukmerge town
Extent: 99 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: Ukmergė;kultūros paveldas;turizmas;Ukmerge;cultural heritage;tourism
Abstract: Kiekviena vietovė pasižymi tik jai būdingais savitumais, tradicijomis, įvykiais, asmenybėmis, su kuriais supažindina kultūros paveldo ištekliai. Todėl yra taip svarbu jais rūpintis bei puoselėti. Analizuojant informaciją apie Ukmergės miesto istoriją ir kultūros paveldą iš esamos istoriografijos bei šaltinių, pastebėta, kad aptariamam miestui skirta labai mažai dėmesio. Iki šiol nėra išleistos knygos, kuri pristatytų išsamią informaciją apie Ukmergės miestą ir jame esančius kultūros paveldo objektus. Siekiant praplėsti Ukmergės miesto kultūros vertybių ir istorijos pažinimo ribas, parengtas magistro darbas ,,Ukmergės miesto kultūros paveldo išteklių pritaikymas turizmui“. Magistro darbe išanalizuota Ukmergės miesto istorinė raida bei išskirti ir apibūdinti tam tikrą laikotarpį reprezentuojantys kultūros paveldo objektai. Darbe plačiau išnagrinėta 40 objektų. Ukmergės kultūros paveldo vertybės pasižymi daugiatautiškumu bei konfesijų įvairove. Darbe pristatoma nuosekli miesto ir konkrečių objektų istorija. Pateikiamos dabartį atspindinčios nuotraukos, kurios suteikia galimybę pamatyti esamą objektų situaciją ir jų būklę. Išanalizavus esamą Ukmergės miesto paveldo objektų ir kultūrinio turizmo situaciją, nustatyta, kad didžioji dalis objektų pritaikyti įvairiai visuomeninei paskirčiai, objektai yra įdomūs moksliniu ir pažintiniu požiūriu, tačiau turizmo organizavimo srityje yra nepatrauklūs. Tačiau tik keletas iš visų nagrinėtų objektų yra apleisti ar nenaudojami. Susisteminta, papildyta ir paskelbta informacija apie Ukmergės miestą ir jo vertybes gali prisidėti praplečiant žinias apie miesto praeitį. Sudaryti turistiniai maršrutai gali būti panaudoti praktiškai susipažįstant su Ukmergės istorija ir paveldo ištekliais.
Resources of the cultural heritage introduce us with each place individuality, traditions, events and people. That is why it is very important to take care of them. Analysing information about history of Ukmerge it is seen that it has not been spoken a lot about this town before. What is more, Ukmerge still has not got special book which would introduce this town to our society or foreign people. That's why my master degree reseach is based on introducing ,,Cultural heritage resources adaptation for tourism of Ukmerge town“. I have analised about historical development of this town and identified some cultural heritage objects which represent certain period. Here you can find 40 investigated objects. Cultural heritage of Ukmerge worth is famous with multiethnic character. Here you will find present reflecting pictures which give the possibility to see the situation of existing facilities and their condition. The analysis of the existing city heritage and cultural tourism situation, it is established that the majority of objects in different ways are adapted to public purpose and objects are interesting in scientific and cognitive approach, but tourism, is not so popular. However, only a few from all the analyzed objects are abandoned or not used. Systematized, supplemented and announced information about town of Ukmerge and its worth can contribute to extend knowledge of the past of the town. Tourist routes can be used practically to introduce with Ukmerge history and heritage resources.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124185
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

153
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.