Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124160
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Bliuvaitė, Skaistė
Title: Sergančiųjų cukriniu diabetu sveikatos kontrolės lokuso, socialinio palaikymo bei pasitenkinimo suteikiama pagalba ligoninėje sąsajos
Other Title: Health locus of control, social support and patient satisfaction with hospital care interaction among adults with diabetes
Extent: 93 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: cukrinis diabetas;sveikatos kontrolė;socialinis palaikymas;pasitenkinimas suteikiama pagalba;diabetes mellitus;health locus of control;social support;patient satisfaction with diabetes care
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti suaugusiųjų, sergančių cukriniu diabetu, sveikatos kontrolės, socialinio palaikymo bei pasitenkinimo suteikiama pagalba sąsajas. Tyrime dalyvavo suaugę 236 cukriniu diabetu sergantys pacientai, besigydantys Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Endokrinologijos Klinikose ilgiau negu tris dienas. Tiriamieji pagal lytį pasiskirstę apylygiai – 41,9% vyrų ir 58,1% moterų, iš jų 54,2% sergantys II tipo cukriniu diabetu, nuo 18 iki 87 metų amžiaus. Cukriniu diabetu sergančiųjų sveikatos kontrolės, socialinio palaikymo bei pasitenkinimo suteikiama pagalba sąsajoms įvertinti buvo naudojamos trys metodikos: 1. Sveikatos kontrolės lokuso skalė (Wallston, 1978), skirta nustatyti skirtingą žmonių požiūrį į su sveikata susijusias problemas; 2. Jaučiamo socialinio palaikymo skalė (Zimet, 1988), skirta įvertinti socialinio palaikymo iš šeimos, draugų bei reikšmingų kitų asmenų lygį; 3. Kliento pasitenkinimo klausimynas (McMurtry, 1994), skirtas nustatyti pasitenkinimą gaunama priežiūra. Atlikus tyrimo rezultatų analizę nustatyta, jog II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų grupėje labiau išreikšta išorinė atsitiktinumų sveikatos kontrolė, palyginus su I tipo sergančiaisiais. I tipo cukriniu diabetu sergančiųjų grupėje būdingas stipresnis socialinis palaikymas iš draugų, lyginant su II tipo sergančiaisiais. Tuo tarpu, sveikatos kontrolės bei socialinio palaikymo skirtumų pagal lyties grupes nepastebėta. Paaiškėjo, jog cukriniu diabetu sergančių asmenų pasitenkinimo suteikiama pagalba ligoninėje vidurkiai nesiskiria pagal išsilavinimą, tačiau moterims, vyresniems, turintiems arba netekusiems sutuoktinių II tipo cukriniu diabetu sergantiems asmenims būdingas stipresnis pasitenkinimas suteikiama pagalba ligoninėje. Paaiškėjo, jog stiprus socialinis palaikymas iš įvairių socialinių grupių skirtingai įtakoja I bei II tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų sveikatos kontrolę. Išorinė reikšmingų kitų sveikatos kontrolė bei socialinis palaikymas yra susiję su didesniu pacientų, sergančių cukriniu diabetu, pasitenkinimu suteikiama pagalba. Taip pat vidinė sveikatos kontrolė bei socialinis palaikymas yra susiję su didesniu pasitenkinimu suteikiama pagalba tik vyrų bei sergančiųjų I tipo cukriniu diabetu grupėse. Galiausiai, cukriniu diabetu sergančių pacientų pasitenkinimas suteikiama pagalba gali būti prognozuojamas, remiantis socialiniu palaikymu, lytimi bei amžiumi.
The purpose of this study was to assess the relationships between health locus of control, social support and satisfaction with care in hospital among adults with diabetes. The subjects of the study were 236 in-patients with diabetes who had delivered at Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos Endocrinology hospital at least for three days. The patients were 99 (41,9 per cent) men and 137 (58,1 per cent) women of age between 18 and 87 years. The patients completed Multidimensional Health Locus of Control Scale (Wallston, Wallston, DeVellis, 1978), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet, Dahlem, Zimet, Farley, 1988) and Client Satisfaction Inventory (McMurtry, 1994). The analysis of the results showed that compared with patients with type 1 diabetes, adults with type 2 diabetes had significantly higher Chance health locus of control scores. Patients with type 1 diabetes had significantly higher social support from friends, compared with patients with type 2 diabetes. Whereas no relationship was found between health locus of control, social support and gender. It emerged that there is no patients satisfaction with care means difference depeding on education status, but women, older patients, with spouse or widowers with 2 type diabetes are more satisfied with hospital care. Social support from family, friends or significant other has a different impact of type 1 and type 2 diabetes health locus of control. There was evidence that there is a correlation between Powerful others health locus of control, social support and patient satisfaction with hospital care. Similarly, Internal health locus of control, social support and patient satisfaction are correlative but only in men and patients with type 1 diabetes groups. Eventually, higher levels of social support, women and older age predicted higher patient satisfaction with hospital care in the total sample.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124160
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.