Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124071
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Ostrauskaitė, Odeta
Title: Koncentracijos masto įtaka skirtingo finansinio išsivystymo šalių bankų sektoriaus efektyvumui
Other Title: The impact of the banking sector‘s concentration level on their efficiency in different of financial developing countries
Extent: 83 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: koncentracijos mastas;veiklos efektyvumas;finansų sektorius;išsivystymo lygis;concentration;bank efficiency;financial sector;level of developments
Abstract: Šio darbo tikslas yra įvertinti bankų sektoriaus koncentracijos masto įtaką efektyvumui. Siekiant tai įgyvendinti, pirmoje šio darbo dalyje yra įvertinamos mokslinių darbų išvados apie koncentracijos įtaką bankų veiklos rodikliams. Antroje darbo dalyje yra suformuluojama tyrimo metodologija: apžvelgiama ES šalių bankų pagrindiniai finansiniai rodikliai, pateikiami kriterijai pagal kuriuos pasirenkamos šalys tyrimui, suformuojamos tyrimo hipotezės. Paskutinėje darbo dalyje yra atliekamas tyrimas pasirinktų ES šalių kontekste, 2003-2012 metų laikotarpiu. Atliktas tyrimas atskleidė, kad koncentracija bankų sektoriuje yra svarbesnė mažiau finansiškai išsivysčiusiose šalyse, šiose šalyse buvo tiesioginė priklausomybė tarp pelningumo ir koncentracijos masto. Išsivysčiusiose ekonomikose koncentracijos įtaka bankų sektoriaus efektyvumui minimali. Analizė atlikta tik su dalimi ES šalių, todėl siūloma tyrimą praplėsti tam, kad būtų gauti dar objektyvesni rezultatai. Šiame darbe atliktas tyrimas paremtas, HHI ir „k“ bankų koncentracijos indeksų skaičiavimu, regresine analize ir koreliacija.
The aim of this work is to analyze the impacts of the banking sector‘s concentration level on their efficiency. Firstly, analysis of theoretical literature about the impact of concentration level on banking sector performance and development of economic. The second part of the thesis is formulated research methodology: an overview of the EU's key financial indicators of banks, a set of criteria by which countries chosen for analysis, formed the analysis hypotheses. The last part of this work is an investigation of selected EU countries in the context. An analysis is conducted for a 2003– 2012 time period. Research showed that concentration in the banking sector positively affets the profitability in the less financially developed countries. In developed economies, the concentration effect is minimal. The analysis was performed only with the part of the EU countries, it is proposed to extend the study in order to get even more objective results. In this paper, a study based on HHI and CRK index, regression analysis and correlation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124071
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.