Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124070
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Virkutytė, Vilija
Title: Atminties formos šiuolaikinėje moterų memuaristikoje (Dalia Sruogaitė, Silvija Lomsargytė-Pukienė, Audronė Girdzijauskaitė, Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė)
Other Title: Forms of memory in modern memoirs by women writers (Dalia Sruogaitė, Silvija Lomsargytė-Pukienė, Audronė Girdzijauskaitė, Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė)
Extent: 84 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: memuarai;dokumentiniai memuarai;literatūriniai memuarai;atmintis;fenomenas;memoirs;documentary memoirs;literary memoirs;memory;phenomenon
Abstract: Magistro darbe analizuotos atminties formos šiuolaikinėje moterų memuaristikoje. Tiriamoji medžiaga ir šaltiniai – penkios memuarų knygos: D. Sruogaitės ,,Atminties archeologija“ (2012), S. Lomsargytės-Pukienės ,,Dita“ (2004), A. Girdzijauskaitės ,,Atminties salos“ (2008) ir ,,Nutolę balsai“ (2011), A. M. Sluckaitės-Jurašienės ,,Egziliantės užrašai“ (2008). Apžvalginėje darbo dalyje atskleisti memuarų žanro teoriniai aspektai, aptarta moterų memuaristika lietuvių literatūroje. Teorinėje dalyje pristatytos fenomenologijos ir naratologijos prieigos. Fenomenologijai itin svarbus atminties fenomenas. Remiantis naratologija, siekta atskleisti pasakotojo ir fokusuotės aspektus. Tiriamojoje darbo dalyje analizuotos D. Sruogaitės, S. Lomsargytės-Pukienės, A. Girdzijauskaitės ir A. M. Sluckaitės-Jurašienės memuarų knygos atsižvelgiant tiek į turinį, tiek į raišką. Pastebėta, kad memuarų knygoms būdinga žanrų sintezė. Memuarai dažnai primena grožinės literatūros kūrinius.
The Master’s Thesis analyzes the forms of memory in modern memoirs by women writers. Research material and sources include the memoirs of five books: D. Sruogaitė “Atminties archeologija” (2012), S. Lomsargytė-Pukienė “Dita” (2004), A. Girdzijauskaitė “Atminties salos” (2008) and “Nutolę balsai” (2011), A. M. Sluckaitė-Jurašienė “Egziliantės užrašai” (2008). The paper starts with the theoretical aspects of the memoir genre and women’s memoirs in Lithuanian literature. The theoretical part introduces the approach of phenomenology and narratology. The phenomenology is highly important for memory. Narratology was employed to reveal the aspects of a narrator and focalization. The practical part of the paper deals with the analysis of memoir books of D. Sruogaitė, S. Lomsargytė-Pukienė, A. Girdzijauskaitė and A. M. Sluckaitė-Jurašienė taking into account both the content and the expression. It was observed that memoir books tend to have synthesis of genres. Memoirs often resemble the work of fiction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124070
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.