Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124022
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Stravinskaitė, Kristė
Title: Invazinių Baltijos šalyse sprigių rūšių įvairovė pagal DNR žymenis
Other Title: Molecular diversity of invasive in Baltic Countries Impatiens species
Extent: 77 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: bitinė sprigė;smulkiažiedė sprigė;molekulinė genetika;himalayan balsam;small balsam;molecular genetics
Abstract: Bitinė sprigė (Impatiens glandulifera) ir smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora) dėl greito prisitaikymo prie naujų klimato ir dirvožemio ypatumų tapo invaziniais augalais beveik visoje Europoje. Daugelio mūsų kontinento valstybių šios rūšys ištirtos fitocenologiniais, fitogeografiniais, rečiau morfologiniais, fiziologiniais, biocheminiais ar citologiniais aspektais. Šių invazinių sprigių rūšių genetinių tyrimų atlikta nedaug net pasauliniu mastu. Žinomi Anglijos nedidelės apimties pavienių populiacijų ar nedidelių sričių molekuliniai bitinės sprigės tyrimai, tuo tarpu apie smulkiažiedę sprigę pirmieji molekulinės genetikos darbai atlikti VDU Biologijos katedroje ir aprašomame darbe pateikiama šių 2 rūšių molekulinės įvairovės tyrimų plėtra. Tarpregioniniai tyrimai siekiant įvertinti invazinių Baltijos šalyse sprigių genetinę įvairovę nėra atlikti. Darbo tikslas – įvertinti invazinių Baltijos šalių sprigių rūšių įvairovę pagal DNR žymenis. Panaudojus paprastųjų pasikartojančių sekų intarpų (angl. ISSR) ir paprastų kartotinių sekų / mikrosatelitų (angl. SSR / microsatellites) žymenis išanalizuota Baltijos šalių bitinės sprigės 11 populiacijų. Pagausintų fragmentų ilgio polimorfizmo (angl. AFLP) žymenys panaudoti tiriant Baltijos šalių smulkiažiedės sprigės 13 populiacijų. Dendrogramoje, paremtoje ISSR žymenimis, kiekvienos Baltijos šalies bitinės sprigės populiacijos sudarė atskirus klasterius. SSR analizė parodė, kad Baltijos šalių bitinės sprigės populiacijos pagal genetinius ypatumus sudaro šešias skirtingas grupes. Rezultatai rodo, kad ši rūšis į Baltijos šalis buvo introdukuota iš kelių skirtingų vietovių. Baltijos šalių smulkiažiedės sprigės populiacijų analizė pagal AFLP žymenis atskleidė, kad genetinė įvairovė tarp populiacijų yra maža.
Due to quick ability to adapt to new habitats Himalayan Balsam (Impatiens glandulifera) and Small Balsam (Impatiens parviflora) have become invasive in almost all Europe. In many countries of our continent this species has been precisely studied examining phytocenological, phytogeographical, rarely morphological, physiological, biochemical and cytological features. Only few molecular studies of I. glandulifera individual populations were done in England. The first molecular diversity studies of I. parviflora were done in VMU Department of Biology and this research is expansion of 2 previous studies. Regional genetic diversity studies of invasive in Baltic States Impatiens species have not been done. The objective of this study was to evaluate molecular diversity of invasive in Baltic Counties Impatiens species. Genetic diversity of 11 I. glandulifera populations was evaluated accoding to Inter Simple Sequence Repeats (ISSR) and Simple Sequence Repeats (SSR). Molecular diversity of 13 I. parviflora populations was assessed using multilocus codominant marker. ISSR markers based UPGMA dendrogram for populations clearly differentiated I. glandulifera populations according to the geography into clusters. Separation of populations according to SSR Bayesian cluster structure analysis it is realistic that I. glandulifera presently existing in Baltic States has entered these countries at least in 6 independent events. According multilocus codominant marker genetic diversity of I. parviflora populations is low.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124022
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

20
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.