Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123988
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Grigonytė, Rūta
Title: Lactococcus lactis faginės infekcijos eigos tyrimas
Other Title: Study of the course of Lactococcus lactis phage infection
Extent: 62 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: lactococcus lactis;bakteriofagas;sk1;c2;lactococcus lactis;bacteriophage;sk1;c2
Abstract: Šio darbo tikslas ištirti Lactococcus lactis energetinės būsenos įtaką faginės infekcijos eigai. Pieno pramonė kenčia nuo bakteriofagų infekcijos, kuri turi įtakos procesams bakterinės fermentacijos metu. L. lactis pasižymi skirtingu metaboliniu aktyvumu, turi defektyvią kvėpavimo grandinę, todėl galimas tiek aerobinis, tiek anaerobinis metabolizmas. Lactococcus lactis infekavus jų bakteriofagais sk1 ir c2, stebimas vieno žingsnio infekcinis ciklas pasibaigiantis bakterijų lize. Bakteriofaginės infekcijos metu nustatomas fago poveikis ląstelei šeimininkei, įvertinamos L. lactis metabolinės būsenos, nustatomi membranos įtampos (Δψ) pokyčiai, ląstelės membranos laidumo pažeidimai. Infekcijos tyrimams naudojami TPP⁺ ir K⁺ jonams atrankūs elektrodai ir potenciometriškai registruojami bakterijų membranos laidumo pokyčiai faginės infekcijos metu. Taip pat matuojamas ištirpusio deguonies kiekis tepėje, stebint kvėpavimo intensyvumą. Darbe buvo parinktos L. lactis auginimo ir inkubavimo sąlygos: kvėpavimas (terpėje su heminu), aeracija (be hemino) ir statinės sąlygos (be hemino nepurtant). Su heminu augintos L. lactis dėl kvėpavimo sunaudojo daugiausiai ištirpusio deguonies, palaikė TPP⁺ ir K⁺ jonų gradientus. Natrio arsenato ir azido priedai sukėlė TPP⁺ ir K⁺ jonų ištekėjimą, slopino L.lactis ištirpusio deguonies sunaudojimą visose auginimo sąlygose. Nustatyta, kad c2 fago infekcinis vieno žingsnio ciklas vyksta greičiau nei sk1 fago. Bakteriofagai nesukėlė tiesioginio TPP⁺ ir K⁺ jonų ištekėjimo iš infekuojamų bakterijų. Nustatyta, kad L. lactis ląstelės, augintos terpėje su lizocimu, įgavo atsparumą tiek lizocimui, tiek ir faginei infekcijai.
The goal of this study was to determine the influence of the energy state of Lactococcus lactis cells on the course of phage infection. The dairy industry is suffering from bacteriophage infections, which affect the process of bacterial fermentation. L. lactis has a variable metabolic activity, defective respiratory chain, both aerobic and anaerobic metabolism. Bacteriophage c2 and sk1 infection was studied one step infective cycle, the stages of phage reproduction and the process of infected cell lysis. Studies of infection revealed effects of phage on host cell metabolism, changes in the membrane voltage (Δψ) and in cell membrane permeability. Infection was studied using TPP⁺ and K⁺ ionselective electrodes and potentiometric measurement system. Bacterial membrane permeability changes during the phage infection were recorded, also content of dissolved oxygen and intensity of respiration were monitored. Cultivation and incubation conditions for L. lactis cells were selected for: respiration (with hemin), aeration (without hemin) and static conditions (without hemin and without shaking). The presence of hemin promoted L. lactis respiration and supported TPP⁺ and K⁺ ion gradients. Sodium azide and arsenate led to leakage of TPP⁺ and K⁺ ions from inhibited L.lactis cells and reduced the dissolved oxygen consumption in all growth conditions. It was found that phage c2 one-step infection cycle was shorter than for phage sk1. Bacteriophages did not induce leakage of TPP⁺or K⁺ions from the infected cells. It was shown that cells grown in the presence of lysozyme become resistant to this compound as well as to phage infection.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123988
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

36
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.