Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123977
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTelksnys, Laimutis-
dc.contributor.authorDegutis, Aurimas-
dc.date.accessioned2020-12-23T00:29:50Z-
dc.date.available2020-12-23T00:29:50Z-
dc.date.issued2014-05-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123977-
dc.description.abstractŠio tyrimo tikslas yra sukurti, realizuoti ir išbandyti metodą leidžiantį atlikti naujo riedėjimo guolio elementų neardoma diagnostiką ir įvertinti surinkimo kokybę. Norint įvertinti guolio kokybę jo neišardant, pasitelkti virpesių pagreičio signalo stebėsenos ir analizės metodai. Atlikti sekantys uždaviniai siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą: • Apžvelgti pramonėje naudojami guolių kokybės įvertinimo metodai. • Sukurtas ir realizuotas metodas naujo guolio kokybei nustatyti. • Praktiškai patikrinta metodo teikiama nauda. • Išnagrinėta suteptų ir nesuteptų guolių įtaką kokybės nustatymui. Atliekant virpesių signalų tyrimą sukurtu ir realizuotu guolių elementų virpesių pagreičio vidutinės kvadratinės vertės metodu, galima nustatyti guolio surinkimo kokybę, jo elementų pažeidimus, neatliekant ardymo kas būna neišvengiama taikant kitus metodus. Metodo efektyvumas patvirtintas atliekant tiriamųjų guolių išsamius mechaninius tyrimus, kurių metu buvo išardyti tyrimuose naudoti riedėjimo guoliai ir nuodugniai ištirta jų riedėjimo elementų kokybė ir gauti rezultatai palyginti su realizuoto metodo teikiamais rezultatais. Realizuoti pagalbiniai metodai kaip virpesių pagreičio skirtumo radimas, vyraujančių dažnių paieška, kurie suteikia papildomos informacijos apie guolį ir/ar jo kokybę. Sukurtas ir realizuotas virpesių pagreičio signalo centravimo metodas, patikrinta jo teikiama praktinė nauda.lt
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to create, implement and test a method which would allow to evaluate the quality of newly made bearing and its elements, without the need of disassembling the bearing. To evaluate the quality of the bearing without disassembling it, vibration signal monitoring and analysis methods were used. The following tasks were completed in order to accomplish the goal of the thesis: • Reviewed bearing quality evaluation and failure detection methods used in industry. • Created and implemented a method which could evaluate the quality of a bearing. • Experimentally tested the efficiency of the method. • Investigated the used oil influence on the quality detection. The quality of the bearing and its elements can be measured using bearing elements vibration acceleration root mean square method. This method does not require the disassembling of the bearing which might not be avoided when using other methods. The efficiency of the method was proven by performing extensive mechanical analysis on studied bearings, which required to disassemble the bearing and check in detail the quality of the bearing. The collected results were compared with the ones received from the implemented method. Some additional methods were created and implemented which would give more information about the bearing and its quality. The vibration acceleration signal centering method was implemented and its efficiency was checked experimentally.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent66 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectriedėjimo guolislt
dc.subjectriedėjimo guolio elementų diagnostikalt
dc.subjectdiagnostikos metodailt
dc.subjectrolling bearingen
dc.subjectrolling bearing elements diagnosticen
dc.subjectdiagnostic methodsen
dc.subject.otherInformatika / Informatics (N009)-
dc.titleNaujų riedėjimo guolių defektų diagnostiniai tyrimailt
dc.title.alternativeDefect diagnostic tests for new rolling bearingsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptTaikomosios informatikos katedra-
crisitem.author.deptSistemų analizės katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.