Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123915
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Šinkūnas, Donatas
Supervisor: Jonutytė, Jurga
Title: The interplay between identity and language: a case for the preservation of lingual minorities
Other Title: Identiteto ir kalbos sąveika. Argumentai už kalbinių mažumų išsaugojimą
Extent: 83 p.
Date: 31-May-2011
Keywords: identity;language;cosmopolitanism;lingual minorities;identitetas;kalba;kosmopolitizmas;kalbinės mažumos
Abstract: The thesis criticizes the attempts to construct a cosmopolitan society. It is stressed that the cosmopolitan project does not correspond to the contemporary cultural and social relief. We live in multicultural and multilingual societies which have more differences than similarities. However, there are certain threats to lingual minorities which may end up with the new tower of Babel. Therefore certain measures have to be undertaken in order to protect non-pivotal languages of the world. The thesis aims, firstly, to provide the justifications of the necessity to protect the lingual minorities; and secondly, to recommend what should be undertaken concretely. The close interplay between identity and language is stressed. It is also emphasized that lingual diversity could provide us with more cognitive and scientific knowledge and data than we could get in a unilingual society. In this way individual’s identity would expand. The embodiment of collective/group-differentiated rights could ensure the safe existence of multicultural and multilingual society.
Šis darbas kritikuoja pastangas sukurti kosmopolitinę visuomenę. Prabrėžiama, kad kosmopolitinis projektas neatitinka šių dienų kultūrinio ir socialinio reljefo. Mes gyvename daugiakultūrinėse ir daugiakalbinėse visuomenėse, kurios turi daugiau skirtumų nei panašumų. Vis dėlto, egzistuoja tam tikros grėsmės kalbinėms mažumoms, kurios gali nulemti sugįžimą prie Babelio bokšto. Todėl, siekiant apsaugoti kalbines mažumas, turi būti imtasi tam tikrų priemonių. Šis darbas pirmiausiai siekia pateikti argumentų už kalbinių mažumų išsaugojimą bei nurodyti tai, ko turi būti imtasi konkrečiai. Yra akcentuojama glaudi sąveika tarp kalbos ir identiteto. Taip pat pabrėžiama, kad kalbinė įvairovė galėtų teikti mums daugiau kognityvinių ir mokslinių žinių bei duomenių, nei tai galėtų atlikti vienakalbė visuomenė. Tokiu būdu individo identitetas prasiplėstų, Kolektyvinių arba grupes-skiriančių teisių realizavimas galėtų užtikrinti saugų daugiakultūrinės ir daugiakalbės visuomenės gyvavimą.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123915
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.