Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123909
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Stapulionis, Marius
Title: Vandenilio saugojimas metastabiliose MgyTi(1-y) plonose dangose
Other Title: Hydrogen storage in metastable MgyTi(1-y) thin films
Extent: 44 p.
Date: 27-Jan-2009
Keywords: vandenilis;saugojimas;dangos;hydrogen;storage;film
Abstract: Stebint pasaulio mokslinių institucijų ir pramonės įmonių aktyvumą vandenilio saugojimo srityje yra akivaizdu, kad vandenilis tapo potencialiu energijos nešėju, kuris jau artimiausioje ateityje gali pakeisti egzistuojančius energijos nešėjus (naftos produktus, gamtines dujas, anglį ir t. t.). Viena iš pagrindinių problemų, norint saugiai panaudoti vandenilį išlieka jo saugojimas. Dabartiniu metu vandenilio saugojimą bandoma realizuoti naudojant vandenilį suspaudžiant slėgiminiuose induose, suskystinant žemose temperatūrose, panaudojant metalų ir jų lydinių hidridus ir anglies nanostruktūras. Naudojant slėgiminius indus ir vandenilio suskystinimą žemose temperatūrose sunaudojama labai daug energijos (iki 30%). Šie metodai taip pat turi problemų susijusių su saugumo standartizavimu. Vieni iš perspektyviausių ir saugiausių metodų – vandenilio saugojimas anglies nanosturktūrose ir metalų ir jų lydinių hidridai. Analizuojant literatūros duomenis apie anglies nanostruktūrų tyrimus susiduriama su rezultatų atsikartojamumo problema, skirtingose laboratorijose. Tiriant tas pačias anglies nanostruktūras saugomas vandenilio kiekis svyruoja nuo 20 iki 1 masės procentų. Vienas iš perspektyviausių metodų saugoti ir transportuoti vandenilį – metalų hidridai. Šio darbo pagrindinis tikslas – išanalizuoti MgH2, naudojamo vandenilio saugojime, destabilizaciją, įvedant kontroliuojamus kiekius priemaišinių atomų į metalo hidridą ir taip sumažinant dekompozicijos temperatūrą.
One of the most important problems for the efficient commercialization of hydrogen energetic is the development of reliable hydrogen storage elements. At present time, the hydrogen storage is performed in high pressure vessels at low temperature and using metal and alloy hydrides (carbon nanostructures). However, hydrogen conservation in high pressure vessels at low temperature requires about 30 % of conserved energy for the liquefaction. These methods have problems to the standardization of safety. Very perspective method for hydrogen storage is recently suggested in carbon nanostructures and metal and alloys hydrides. However, the existing information about the use of carbon nanostructures is much dispersed and not reproducible. The international committee on the hydrogen energy makes emphasis on the use of the metal hydrides as the most perspective method for the solution of hydrogen storage problem. The aim of this work is to analyse possibility to destabilise MgH2 used for hydrogen storage with controllable amounts of impurities (Ti) and as a result decrease decomposition temperature.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123909
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.