Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123846
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kasmauskaitė, Vaida
Title: Pajamų nelygybės poveikio Europos Sąjungos valstybių gyvenimo kokybei vertinimas
Other Title: Assessment of income inequality effect on quality of life in European Union countries
Extent: 71 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: pajamų nelygybė;gyvenimo kokybė;ekonominis augimas;skurdas nusikalstamumas;income inequality;quality of life;poverty;crime
Abstract: Šiame baigiamajame magistro darbe tiriamas pajamų nelygybės bei gyvenimo kokybės ryšys. Darbo tikslas - išsiaiškinti, per kokius kanalus bei kokia kryptimi pajamų nelygybė veikia gyvenimo kokybę. Darbas yra suskirstytas į tris dalis. Pirmoje dalyje analizuojama pajamų nelygybės įtakos gyvenimo kokybei teoriniai aspektai. Antroje darbo dalyje yra apibrėžiama tyrimo erdvė, t. y. pasirenkamos šalys tolimesnei analizei. Kaip neigiamos gyvenimo kokybės rodiklis pasirenkamas nusikalstamumo lygis. Trečioje darbo dalyje atliekama analizė, tiriant pajamų nelygybės poveikį gyvenimo kokybei (nusikalstamumo lygiui) didelės bei mažos pajamų nelygybės šalyse. Tyrimai parodė, kad pajamų nelygybės didėjimas padidina nusikalstamumo lygį tik Latvijoje, todėl pirmąją hipotezę, vertinant šalių grupes, teko atmesti. Antrą hipotezę galima tik iš dalies patvirtinti, remiantis didelės pajamų nelygybės šalimis. Jose buvo gauti rezultatai, kad norint sumažinti nusikalstamumo lygį ir taip pagerinti gyvenimo kokybę, reikia didinti darbo užmokestį, mažinti nedarbą bei palaikyti viešąją tvarką, didinant policininkų skaičių.
This paper analyzes relationship between income inequality and quality of life. The purpose of this paper is to analyze, through what channels and what direction income inequality influences quality of life. The firs part analyzes theoretical impact of income inequality on quality of life. In the second part of this work the space of research is determinate, i. e. the choice of the countries and the period for analyzes are made. Also impacts of other factors, which can influent quality of life, are estimated. In the third part of this work is analyzed impact of income inequality on quality of life in countries of high and low income inequality. The results of the study showed that increase in income inequality has positive effect on crime rate just in Latvia, so first hypotheses had to be rejected. The second hypotheses can be approved just partly just to countries of high income inequality. Results showed that to reduce level of crime and in this way increase quality of life it is needed to increase wages and salaries, decrease unemployment and increase public control through number of policemen.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123846
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

77
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.