Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123775
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČepinskis, Jonas-
dc.contributor.authorKanišauskaitė, Vida-
dc.date.accessioned2020-12-23T00:15:10Z-
dc.date.available2020-12-23T00:15:10Z-
dc.date.issued2012-11-23-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123775-
dc.description.abstractSiekiant atliepti augančius socialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus asmenims vartotojų poreikius, ieškoma naujų socialinių paslaugų modelių, sudarančių galimybes teikti šias paslaugas esant ribotiems viešojo sektoriaus ištekliams, kai dalis paslaugų teikimo išlaidų yra perkeliama vartotojams. Kaip vienas iš sprendimo būdų nurodomas rinkos modelis. Rinkos modelio taikymas teikiant socialinės globos vyresnio amžiaus asmenims paslaugas akcentuoja vartotoją kaip centrinę paslaugų teikimo ašį ir aktualizuoja būtinybę paslaugų teikėjams pažinti paslaugų vartotojus, jų poreikius, nustatyti lūkesčius, kurie būtini valdant paklausą. Disertacijoje analizuojama socialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo pokyčių sąsajos su viešojo sektoriaus valdymo kaita, atskleidžiant rinkos modelio taikymo prielaidas teikiant viešąsias paslaugas; taip pat identifikuojami socialinių paslaugų rinkos mechanizmai ir jų taikymas teikiant socialinės globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims. Išskirti socialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksniai, kurių raiška tiriama potencialių privačių socialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus asmenims vartotojų grupėse. Tyrime nustatyta, jog rinkos modelio taikymas teikiant socialinės globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims išryškina tam tikrus šių paslaugų specifiškumus, kurie siejami su vartotojo elgsena ir individualia gyvenimo strategija. Be to, šio modelio taikymas įgalina potencialių privačių socialinės globos paslaugų vartotojus projektuoti būsimą vyresnio amžiaus laikotarpį, tačiau disertacinio tyrimo rezultatai rodo, jog potencialūs šių paslaugų vartotojai nėra linkę planuoti būsimo vyresnio amžiaus laikotarpio, todėl tikėtina, jog jų elgsena rinkoje yra situatyvinė, priklausanti nuo aplinkos veiksnių konkrečiu laikotarpiu.lt
dc.description.abstractIn order to respond to the growing needs of social care services users, the new model of social care services provision is sought. The aim is to base and develop the new model of social care service provision on limited public resources when part of the costs of providing these services would be transferred to the users. As one of the possible decision is referred to market oriented model which is suitably applied to provide other types services in state and offers new funding methods of social care services. The application of market oriented model to provide social care service for elderly emphasizes to put consumer of these services in the centre of provision process and actualize the necessity to know social care service consumer. Management of demand relies on identification of consumer’s needs, expectations. In the dissertation, the changes of social services provision are analyzed in the context of public sector change, revealing the formation of conditions of social services market; social services market mechanisms and their application to the provision of social care services for elderly are disscused. Demand factors of social care services for elderly are identified and investigated in potential groups of consumer from the consumer behavior perspective. The market oriented model highlights some specificities of private social care service for elderly provision, which are related to consumer behavior and individual life strategy. The market oriented model enables potential private social care service consumers to design a future elderly period, but results of the research show that the potential consumers of these services do not tend to plan their future life, so it's likely that their behavior will be contextually determined referring to environmental factors during specific period of life-time.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent171 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsocialinės globos paslaugoslt
dc.subjectrinkos modelislt
dc.subjectpaklausalt
dc.subjectsocial care servicesen
dc.subjectmarket approachen
dc.subjectdemanden
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleSocialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksniai ir jų raiškalt
dc.title.alternativeDemand Factors of Social Care Services for Elderly and Their Manifestationen
dc.typedoctoral thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
crisitem.author.deptMarketingo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.