Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123678
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Eidukevičius, Rokas
Supervisor: Starkauskienė, Viktorija
Title: Aplinkos tinkamumo gyventi Lietuvos miestuose vertinimas
Other Title: Evaluation of livability of environment in Lithuanian cities
Extent: 63 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: aplinkos tinkamumas gyventi;gyvenimo kokybė;miestų vertinimas;livability of environment;life quality;evaluation of the cities
Abstract: Baigiamojo darbo tema – aplinkos tinkamumo gyventi Lietuvos miestuose vertinimas. Darbo tikslas - identifikavus aplinkos tinkamumą gyventi miestuose lemiančius veiksnius, sudaryti Aplinkos tinkamumo gyventi miestuose indeksą ir patikrinti jo tinkamumą remiantis Lietuvos miestų pavyzdžiu. Pirmojoje darbo dalyje analizuojami teoriniai aplinkos tinkamumo gyventi aspektai. Antrojoje dalyje pateikiama lyginamoji penkių Lietuvos didžiųjų miestų statistinė analizė ir aplinkos tinkamumo gyventi miestuose vertinimo metodologija, sukuriamas ir apskaičiuojamas miestų vertinimo indeksas. Paskutinėje darbo dalyje atliekama gautų rezultatų analizė, pateikiamos rekomendacijos atlikto tyrimo tobulinimui ir pritaikymui praktikoje, vertinamas savivaldybių biudžeto išlaidų aplinkos tinkamumo gyventi gerinimui panaudojimo efektyvumas. Analizuojant didžiuosius miestus pagal atskiras aplinkos tinkamumo gyventi dimensijas paaiškėjo, kad socialinė aplinka geriausia Kaune, ekonominė - Vilniuje, aplinka ir infrastruktūra - Panevėžyje, o kultūrinė aplinka - Šiauliuose. Bendras aplinkos tinkamumas gyventi geriausiai įvertintas Vilniuje.
The topic of the paper - evaluation of livability of environment in Lithuanian cities. The main goal of the paper is to create the Index of livability of environment in the cities after the identification of the main livability of environment factors and to check suitability of this index for Lithuanian case. The first part analyzes theoretical aspects of livability of environment. The second part presents the comparative statistical analysis of five largest Lithuanian cities and methodology of evaluation of livability of environment in cities. The last part of the paper performs the analysis of results, recommends how to improve and adopt the study in practice, evaluates the efficiency of use of municipal budget funds in order to improve livability of environment in municipality. The analysis of Lithuanian largest cities according to the dimensions of environment has showed that the best social environment is in Kaunas, the best economical environment - in Vilnius, the best environment and infrastructure - in Panevėžys, the best cultural environment - in Šiauliai. All in all the best livability of environment is in Vilnius.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123678
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.