Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123539
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Vinikienė, Ramutė
Title: Socialinių paslaugų asmens namuose atvejų analizė
Other Title: The case study of home help services
Extent: 113 p.
Date: 14-Jan-2009
Keywords: socialinės paslaugos;pagalba;pagalba namuose;home;help;services
Abstract: Paslaugų namuose pagyvenusiems ir seniems žmonėms kokybės tyrimo aktualumą apsprendžia tai, kad šios paslaugos yra neatsiejama socialinių paslaugų infrastruktūros dalis, senstančioje visuomenėje. Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti asmens namuose teikiamų socialinių paslaugų seniems žmonėms pobūdį ir trukmę socialinių paslaugų įstaigos (teikėjo) ir paslaugų gavėjo lygmenyse. Tyrimo objektas – socialinių paslaugų, teikiamų asmens namuose, pobūdis (turinys) ir trukmė. Uždaviniai: Atskleisti socialinių paslaugų, teikiamų asmens namuose, teorinius, teisinius ir organizacinius aspektus. Atskleisti socialinių paslaugų, teikiamų asmens namuose, turinio aspektus socialinių paslaugų įstaigos ir paslaugų gavėjo lygmenyse. Atskleisti socialinių paslaugų, teikiamų asmens namuose, trukmės aspektus socialinių paslaugų įstaigos ir paslaugų gavėjo lygmenyse. Siekiant atskleisti probleminius socialinių paslaugų, teikiamų asmens namuose teisinio reglamentavimo ir organizavimo klausimus, buvo pasirinktas kokybinis atvejų studijos tyrimas. Atvejo empirinę medžiagą sudarė organizacijoje vedami užrašai apie klientus (bylos), pokalbių su paslaugų gavėjais ir teikėjais išrašai. Tyrime dalyvavo dešimt asmenų, kuriems teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vienoje iš įstaigų. Taip pat buvo kalbamasi su keturiomis lankomosios priežiūros darbuotojomis. Tyrimo duomenys buvo rinkti rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais vienoje iš kaimiškųjų seniūnijų. Kiekvieno tyrime dalyvavusio paslaugų gavėjo situacija buvo įvardinta kaip tyrimo atskiras atvejis. Tekstas iš asmens bylų, pokalbių su paslaugų gavėjais ir teikėjais išrašų sudarė tyrimo empirinę medžiagą. Išskirtos temos buvo analizuojamos ieškant panašumų, skirtumų, išimčių ir siekiant atsakyti į tyrime išsikeltus uždavinius. Atliktas tyrimas parodė, kad tiek paslaugų teikėjai, tiek gavėjai teikė reikšmę tiems patiems asmens namuose teikiamų paslaugų turinio aspektams. Tyrime dalyvavę lankomosios priežiūros darbuotojai ir paslaugų gavėjai paslaugų turinį sieja su gavėjo šeimynine padėtimi. Jei šeimos nariai nepajėgia rūpintis vieni kitais, didina visos šeimos priklausomybę nuo paslaugų ir nuo jas teikiančio asmens. Paslaugų gavėjo amžius kitas svarbus aspektas. Kaip buvo išgyventi ankstesni gyvenimo laikotarpiai, taip ir įtakojama senatvė. Vienišumas, noras tęsti gyvenime įprastas veiklas, gyvenimo sąlygos, finansinės galimybės yra kiti veiksniai lemiantys paslaugų turinį. Socialinių paslaugų trukmė yra formaliai apspręsta ir visiems paslaugų gavėjams vienoda. Vis tik tiek paslaugų gavėjai tiek teikėjai pabrėžė įtampas kurias kelia paslaugų poreikio ir jam skiriamo laiko neatitikimas. Paslaugų teikėjų geranoriškas pagalbos tiekimas papildomu laiku ir paslaugų gavėjų finansinės galimybės apmokėti papildomą darbą tampa svarbiais paslaugų teikimo trukmę apsprendžiančiais veiksniais.
Home help services are integral part of the system of social services in the aging society. The aim of the study was to analyze the nature (content) and timescale of home help services for the elderly looking at service provider and service receiver levels. The object of the study was content and timescale of home help services. To achieve the aim were formulated four objectives: to disclose theoretical, legislative and organizational aspects of home help services for the elderly; to disclose the content of home help services at the agency level; to disclose content of services at receiver level; to disclose timescale of home help services at agency level; and to disclose timescale of home help services at services receivers‘ level. To achieve the goal was conducted qualitative research. The case study strategy was used. The case consisted from formal case records about services receivers at the agency, interviews with services provider’s and receivers. Ten services receivers and four providers participated in the study. Data were collected in August and September. The place of the study – agency which provides home help services in the rural area. Theme analysis was used to analyze text. Similarities and differences between cases were analyzed. The study disclosed that both: services providers and receivers emphasize the same aspects for content and timescale of home help services. The structure of family, age, health status and earlier life experience influences the content of home help services. Loneliness, the needs to continue previous activities, living conditions and financial possibilities are other aspects which do influence to the content of services. The timescale is defined formally and is the same for all services receivers. Services receivers and providers emphasize tensions which are made because mismatch of real needs of home help services and time committed to provide services. Well-wishing provision of services by providers and financial possibilities of services receivers becomes important aspect which defines the timescale of home help services for the elderly living in rural area.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123539
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.