Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123530
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Markšaitytė, Rasa
Title: The importance of psychological and social characteristics on emigrational intentions and emigration of Lithuanians
Other Title: Psichologinių ir socialinių charakteristikų svarba lietuvių emigraciniams ketinimams bei emigravimui
Extent: 40 p.
Date: 29-Jun-2010
Keywords: emigrational intentions;emigration;personality traits;personal identity;psychological well-being;emigraciniai ketinimai;emigravimas;asmenybės savybės;asmens savimonė;psichologinė savijauta
Abstract: The study analyses a long-term emigration of Lithuanians. The peculiarities of emigration are disclosed by analysis of emigrational intentions and emigration itself. The main aim of this research is to analyse what psychological (personality traits, personal identity and psychological well-being) and social (socio-demographic and socio-economical) factors and how are related to Lithuanians’ intentions to emigrate and emigration. Research originates from the idea, that emphasis not only of social but also of psychological characteristics is useful and provides additional information in analysis of Lithuanian emigrational intentions and emigration. It is expected that Lithuanian emigrants and Lithuanians intending to emigrate are more similar according to their psychological and social characteristics in comparing with individuals who do not intend to emigrate. The empirical part of the dissertation presents the results of cross-sectional survey. The results show that emigrants and intended to emigrate Lithuanians (both males and females) have more positive portrait of psychological characteristics than those who do not intend to emigrate. It was confirmed that subjective evaluation of socio-economical situation is not the main prerequisite of Lithuanian emigrational intentions. Personality traits appear as the strongest psychological characteristics explaining male intentions to emigrate and emigration; while psychological well-being characteristics acquire the biggest explanatory value in explaining females’ intentions to emigrate and emigration.
Disertacijoje nagrinėjama ilgalaikė lietuvių emigracija, kurios ypatumus siekiama atskleisti per emigracinių ketinimų ir emigravimo analizę, pasirinkta skerspjūvio tyrimo strategija. Darbe siekiama išsiaiškinti, kokie psichologiniai (asmenybės savybės, asmens savimonės charakteristikos, psichologinės savijautos rodikliai) bei socialiniai (socio-demografiniai ir socio-ekonominiai) veiksniai ir kaip yra susiję su lietuvių ketinimais emigruoti ir emigravimu. Keliamos prielaidos, jog ne tik socialinių, bet ir psichologinių charakteristikų išskyrimas yra naudingas ir teikia papildomos informacijos analizuojant lietuvių emigraciją, o ketinantys emigruoti ir emigravę asmenys tarpusavyje yra panašesni pagal analizuojamas psichologines ir socialines charakteristikas lyginant su emigruoti neketinančiais lietuviais. Empirinėje darbo dalyje pristatomi trejus metus vykdyto tyrimo rezultatai. Apibendrinus tyrimo duomenis nustatyta, kad ketinantys emigruoti ir emigravę lietuviai pasižymi pozityvesniu psichologinių charakteristikų portretu. Tyrimo rezultatai parodė, jog ekonominė šalies situacija ar subjektyvus jos vertinimas nėra svarbiausi veiksniai, prognozuojantys lietuvių ketinimus emigruoti. Svarbiausios psichologinės charakteristikos, nusakančios vyrų ketinimus emigruoti bei emigravimą yra asmenybės savybės, o aiškinant moterų ketinimus emigruoti bei emigravimą, didžiausią paaiškinamąją vertę įgyja psichologinės savijautos veiksniai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123530
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.