Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123416
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Kirvelaitytė, Dovilė
Title: Hipertermijos poveikis adenino ir piridino nukleotidų koncentracijai kepenų ląstelėse ir audinyje
Other Title: The effect of hyperthermia on the concentration of adenine and pyridine nucleotides in hepatocytes and liver tissue
Extent: 43 p.
Date: 3-Jun-2010
Keywords: hipertermija;adenino ir piridino nukleotidai;hepatocitai;Hyperthermia;adenine and pyridine nucleotides;hepatocytes
Abstract: Šilumos taikymas įvairioms ligoms gydyti jau buvo naudojamas senovės Egipto, Graikijos, Romos civilizacijose daugiau kaip prieš 2000 m. pr. Šiuo metu hipertermija plačiai taikoma visame pasaulyje gydant vėžį, nes tai pigus ir patogus metodas turintis mažą šalutinį poveikį. Mokslininkai nustatė, kad vėžinės ląstelės greičiau žūsta esant aukštesnei už fiziologinę (41-45°C) temperatūrai, todėl hipertermija, derinama su kitais vėžio gydymo metodais (radioterapija, chemoterapija, imunoterapija ir chirurgija), tampa efektyvesniu metodu. Kadangi yra mažai žinoma apie hipertermijos poveikio mechanizmą sveiko audinio ląstelėms karščiavimo, hiperterminio vėžio gydymo ar gydymo termoabliacija metu, todėl yra svarbu nustatyti hipertermijos paveiktų ląstelių gyvybingumą bei hipertermijos poveikį adenino ir piridino nukleotidų koncentracijoms. Šio darbo tikslas buvo įvertinti hipertermijos, būdingos nutolusioms nuo termozondo audinio sritims poveikį, adenino ir piridino nukleotidų koncentracijoms žiurkės kepenų ląstelėse bei audinyje. Buvo naudojamas jonų porų efektyviosios skysčių chromatografijos metodas, leidžiantis vienoje chromatografinėje analizėje išskirstyti labai skirtingo hidrofobiškumo junginius. Taip pat buvo vertintas gyvų ir negyvų ląstelių skaičius gautoje hepatocitų suspensijoje panaudojant tripano mėlio metodą bei NAD(P)H fluorescencijos pokyčiai kepenų audinyje termoabliacijos metu. Gauti rezultatai parodė, kad išskirti hepatocitai pasižymėjo dideliu gyvybingumu (80%). Adenino ir piridino nukleotidų koncentracija hepatocitų ekstraktuose keliant temperatūrą iki 42°C kito nedaug, o nuo 45 °C - mažėjo. Adenino ir piridino nukleotidų koncentracija kepenų ekstraktuose keliant temperatūrą iki 48 °C didėjo, tačiau jau nuo 50 °C temperatūros ėmė mažėti. Žiurkės kepenų paviršiaus NAD(P)H fluorescencijos pokyčiai kepenų audinyje termoabliacijos metu parodė, kad paviršiaus fluorescencija koreliuoja su audinio gyvybingumu, tačiau šio metodo panaudojimą apsunkina keletas jo trūkumų: fluorescenciją galima fiksuoti tik nuo audinio paviršiaus, registracija turi būti atliekama tamsoje.
The application of heat in the treatment of disease was first recorded in the ancient civilizations of Egypt, Greece, and Rome from as early as 2000 BC. Nowadays hiperthermia is widely using in cancer diseases in all the world. It was determined by many scientists that cancer cells are more sensitive for supraphysiological temperature (41-45°C) killing compared to normal cells. There are numerous evidences that hyperthermia can increase the effectiveness of other cancer therapies: radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy and surgery. There is little known about the mechanisms of hyperthermia effects on healthy tissue, which are important in fever, in hyperthermic treatment of neighboring tumour and in thermoablation. Therefore it is very important to determinate the vability of cells during different hyperthermic treatment and hyperthermic effects of adenine ir pyridine nucleotides concentrations.The aim of study was to value the effect of hyperthermia,which is typical remote from thermoprobe tissue areas, on the concentration of adenine and pyridine nucleotides in hepatocytes and liver tissue. It was used ion-pair high-performance liquid chromatography method, which allows to disperse different combinations of hydrophobicity. Also were evaluated live and dead cells quantity in the suspension through tripan blue method and NAD(P)H fluorescence changes in liver tissue during the ablation. The results showed that isolated hepatocytes exhibited with high viability (80%). Adenine ir pyridine nucleotides concentration of hepatocytes extracts grown up to 42 °C and then started decline from 45°C temperature. Adenine and pyridine nucleotides concentration of liver extracts by raising temperature up to 48°C increased, but from 50 °C – began to decline. NAD(P)H fluorescence changes in liver tissue during the ablation showed that the surface fluorescence correlated with tissue viability, but this approach is complicated by the use of some of its defects: you can capture the fluorescence from the tissue surface only, the registration must be done in the dark.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123416
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.