Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1234
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Hilmarsson, Hilmar Þór;Dinh, Trung Quang
Title: How can ECAs help solve funding challenges for capital intensive projects in emerging market economies?
Other Title: Kaip eksporto kreditavimo agentūros padeda spręsti besivystančių šalių kapitalui imlių projektų finansavimo problemas?
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2014, t. 8, nr. 1, p. 79-95
Date: 2014
Keywords: Cross border trade;Emerging markets;Financial crisis;Export credit agencies (ECAs);Commercial and non-commercial risks;Risk mitigation instruments;Project financing;Tarptautinė prekyba;Besivystančios rinkos;Finansų krizė;Eksporto kredito agentūros (EKA);Verslo ir ne verslo rizikos;Rizikos mažinimo priemonės;Projektų finansavimas
Abstract: This article discusses challenges faced by companies in emerging markets when funding capital intensive projects and purchasing equipment from companies in advanced economies. The article analyses the funding and risk mitigation instruments of Export Credit Agencies to show how they work and how they can provide a solution both for the buyers of equipment in emerging markets and the sellers in advanced economies.
Šiame straipsnyje aptariami sunkumai, su kuriais susiduria besivystančių šalių įmonės, finansuodamos kapitalui imlius projektus ir įsigydamos įrangą iš išsivysčiusių šalių įmonių. Straipsnyje analizuojamos eksporto kredito agentūrų (EKA) finansavimo ir rizikos mažinimo priemonės, parodant kaip jos veikia ir kaip padeda rasti alternatyvius sprendimus besivystančių šalių įrangos pirkėjams ir išsivysčiusių šalių įrangos pardavėjams.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1234
http://dx.doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2014.8.1.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1234
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2014, nr. 8(1)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.